En by skapt av lava og is. Henrik H. Svensen om Oslos naturhistorie gjennom to milliarder år
Oslo omtales ofte som den hovedstaden i verden som har størst geologisk mangfold. Landskapet og bergartene i og omkring byen har i seg en hukommelse om hva som har skjedd her de siste to milliarder år. Fjellkjeder har kommet og gått, landet har sunket i havet for så å bli tørt land igjen. I løpet av de siste tre millioner år har mer enn 40 istider herjet med landskapet. Også siden menneskene først slo seg ned omkring Oslofjorden, har endringene vært enorme. Globalt sett er endringene vi mennesker har påført jorden så store at vi står på terskelen til en ny geologisk epoke, antropocen, eller menneskets tidsalder. I dette foredraget vil Henrik H. Svensen fortelle om den spennende historien om Oslos geologiske utvikling. Henrik H. Svensen er geolog og forsker ved Senter for jordens utvikling og dynamikk, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Han har forsket på geologien i Oslofeltet gjennom mange år, og har utgitt flere populærvitenskapelige bøker om geologiske emner. Han er nå aktuell med boken Under asfalten. Oslos naturhistorie gjennom to milliarder år.
Nasjonalbiblioteket
5/4/2021 11:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry