Kritisk virksomhet. Kritikerlagets jubileumsseminar -dag 1
Arrangør: Norsk kritikerlag Seminaret er støttet av Norsk kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord. Norsk kritikerlag fyller 20 år og markerer jubileet med et tverrfaglig seminar. Over to dager diskuterer vi utfordringer og tematikker knyttet til kritisk virksomhet i dag, og utfordrer ulike aktører til å peke på retninger de ønsker at kritikken skal bevege seg mot de neste 20 årene. Første dag er åpen for alle, andre dag er for deg som ønsker å lage kritikk eller å få ny inspirasjon som kritiker.
Nasjonalbiblioteket
11/10/2018 11:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry