Terje Tvedt: Difor må vi kjenne verdshistoria
Kvifor er det viktig å kunne noko om verdshistoria for å forstå samtida? Kvifor var det vesle England som leia an den industrielle revolusjonen, og ikkje det mektige Ming-dynastiet? Og korleis kan dette ha noko å seie for korleis vi ser verda i dag? Her fortel professor Terje Tvedt kvifor han meiner det er viktig. - Om ein ikkje forstår historia er ein døymd til å misforstå samtida, seier han. 30. oktober startar ein serie med Terje Tvedt på Nasjonalbiblioteket der han trekker nokon lange linjer i verdshistoria, og leier oss frå oldtidssivilisasjonane for 5000 år sidan, og heilt opp til vår eigen tid. Foredragsserien presenterast i samarbeid med Universitetet i Bergen.
Nasjonalbiblioteket
10/28/2019 9:22:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry