Frå fragment til heilskap – nye moglegheiter for slektsforskarar
Slektshistorieverkstad. Historisk befolkningsregister gjer det mogleg å sortere informasjon frå Digitalarkivet på nye måtar. Det som før var spreidde enkeltkjelder, blir slått saman til skildringar av livsløp. Dermed blir det mogleg å fortelje ei historie om mennesket bak oppføringane i kyrkjebøker, folketeljingar og andre kjeldetypar. I dette webinaret viser vi korleis slektsforskarar kan bruke Historisk befolkningsregister til å finne og samle informasjon, og korleis ein kan ta eit steg vidare og skrive artiklar om personane på Lokalhistoriewiki.
Nasjonalbiblioteket
11/12/2020 4:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry