Konstruksjonen av Norden: Det moderne gjennombrudd. Jens Bjerring-Hansen, Narve Fulsås, Ulrike Spring og Mona Ringvej
Den danske litteraturkritikeren og litteraturforskeren Georg Brandes formulerte på 1870-tallet en kritikk av romantikken og et ønske om en mer realistisk og naturalistisk litteratur. Samtidig tegnet han bildet av et tilbakeliggende Norden, og manet til opprør mot reaksjonen. En rekke nordiske forfattere, blant dem Henrik Ibsen og August Strindberg, sluttet på ulike vis opp om Brandes’ program. Men hva lå egentlig i dette moderne gjennombruddet, og i hvilken grad ble det en fellesnordisk bevegelse? Og hva med kvinnenes stilling? Hva var det i det hele tatt i de nordiske samfunnene som ga grobunn for Brandes’ og hans likesinnedes ideer, og hvordan har disse eventuelt formet dagens nordiske samfunn? Jens Bjerring-Hansen er lektor i nordiske studier og språkvitenskap ved Københavns universitet, Narve Fulsås er professor i historie ved Universitetet i Tromsø og Ulrike Spring er professor i historie ved Universitetet i Oslo. De møtes til en samtale ledet av forfatter og historiker Mona Ringvej. ​
Nasjonalbiblioteket
5/19/2021 5:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry