Vår første lovbok
Magnus Lagabøtes landslov tredde i kraft i 1274 som den første felles lovboka for heile Noreg og ei av dei eldste nasjonale lovsamlingar i Europa. Arbeidet med lova byrja under Håkon Håkonsson (1217–1263) og blei fullført i 1274 under sonen, Magnus Håkonsson (1263–1280). Magnus fekk difor tilnamnet Lagabøte – «lovforbetraren». Lova er å finne i Codex Hardenbergianus, ei usedvanleg vakker bok som Det kongelege bibliotek i København har lånt ut for at ho skal bli ein del av Nasjonalbibliotekets nye utstilling «Opplyst». Sjå boka her, og høyr professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde fortelje om kva landslova inneheld, og korleis ho endra Noreg i samtida og for all ettertid.
Nasjonalbiblioteket
2/24/2020 11:52:34 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry