Korleis ser det ut inni fjellet vårt?
Her får du eit lite innblikk i korleis det ser ut på innsida av veggane og inni fjellet hos oss i Mo i Rana. Vi digitaliserer kulturarven vår for fullt, med maskiner som er spesiallaga for å skanna slikt som bøker og aviser. Vi lagrar og tar vare på filmar, fotografi, bøker, musikk, tv- og radiosendingar og mykje meir. Og vi syter for at alle bibliotek i landet får tilgang på bøker dei ikkje har sjølve.
Nasjonalbiblioteket
3/16/2020 10:54:38 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry