Kunst som vekker. Mette Newth – forfatter og aktivist
Dagsaktuelle temaer som natur, kultur og urfolksrettigheter i Arktis, Australia, Amazonas eller Sápmi har vært gjenstand for Mette Newths engasjement i årtier. Dette gjenspeiler seg i hennes betydningsfulle litteratur. Nå har forfatteren gitt sitt mangfoldige arkiv til Nasjonalbiblioteket, og dette markeres med et fagseminar. Forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande tar for seg forfatterskapet, mens forfatter og journalist John Gustavsen presenterer aktivisten Newth. Mette Newth selv samtaler med datteren Hege Newth. Program 13.00 – 13.05: Velkommen ved Johanne Ostad, Nasjonalbiblioteket 13.05 – 13.30: «Mette Newth – forfatter, illustratør og oversetter» ved Anne Kristin Lande, Nasjonalbiblioteket 13.30 – 13.55: «Lyset ler av mørkets gjerninger» ved John Gustavsen, forfatter og journalist 13.55 – 14.15: Pause 14.15 – 15.00: Mette Newth i samtale med Hege Newth
Nasjonalbiblioteket
10/29/2019 12:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry