Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry

Spotlight Videos

10-talet: Spanskesykja. Svenn-Erik Mamelund, Ole Georg Moseng og Siv Frøydis Berg
For litt over hundre år sida gikk verda inn i eit nytt tiår med spora etter katastrofen sterkt til stades: Spanskesykja mellom 1918 og 1920 har blitt løfta fram som ein av tidlegare tiders pandemier vi kan lære av, for å takle det som no står framfor oss. Men kva var spanskesykja, korleis ramma han Noreg og verda? Kva var forventingane før han slo ned? Fanst det tydlege klasseskilnader i kven som blei råka, og korleis så det norske helsevesenet ut på denne tida? Epidemiekspert Svenn-Erik Mamelund og professor i historie, Ole Georg Moseng, møter idéhistorikar og forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Siv Frøydis Berg til samtale. 2020 har vore eit dramatisk og djuptgripande år. Konsekvensane av covid-19-pandemien kjem vi til å ta med oss langt inn i det nye tiåret, slik 1920-åra også blei merkt av spanskesykja (1918–1920). I haustens serie «Tiår for tiår» begynner vi med nettopp spanskesykja og ser så nærare på dei neste tiåra fram til i dag gjennom arrangement og digitalt innhald med materiale frå Nasjonalbibliotekets rikhaldige samling. Kva har prega oss? Kva har vi lest, lytta til, lært av – og kva har vi gløymt?
Nasjonalbiblioteket
8/27/2020 5:00:00 PM
View

Fortidens folkelesning
Pedro Carmona-Alvarez om Tor Jonsson Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes på nb.no og Facebook. Tor Jonsson var forfatter og journalist, lyriker, men også prosaist og dramatiker. Han ble født i Lom i 1916, hvor han vokste opp i fattige kår, og døde i Oslo i 1951, året etter at han flyttet dit. Lengselen etter kjærlighet og død går som en rød tråd gjennom forfatterskapet hans. Men hva annet finnes? Og hvordan kan man som forfatter og leser av i dag nærme seg Tor Jonssons litteratur? I sitt foredrag ser Pedro Carmona-Alvarez også nærmere på hvordan, og hvorfor, han underveis i lesningen støtter seg til Jonssons biografi, han undersøker selvmordet som litterær arv, og hvordan det har vært å erfare en slik type tidskorrespondanse; en samtale på tvers av tiden, men også et sammenstøt mellom to tider og stemmer – en skrivende og en lesende. Under fanen «Fortidens folkelesning» inviterer Nasjonalbiblioteket til et møte mellom en leser av i dag og et forfatterskap av eldre årgang, som i sin tid var utbredt og toneangivende, men som ikke lenger leses like mye. Har bøkene fortsatt appell?
Nasjonalbiblioteket
1/1/1970 6:00:00 PM
View

I studio med TNT. Med Ronni Le Tekrø og Anne Lise Frøkedal
Bare to uker før albumet Tell no tales skulle sendes til trykkeri i 1987 var TNTs Ronni Le Tekrø og Morten «Diesel» Dahl på diskotek. Der hørte de en trommerytme som gjorde at de dro tilbake til Nidaros Studio i Trondheim, og kombinerte rytmen med et gitarriff de tidligere ikke hadde visst hva de skulle gjøre med. Innspillingen av låta «10.000 lovers (in one)» inkluderte så mange som sytti (70!) «overdubs» av kassegitar og en gitarsolo med baklengseffekter. Nå kommer Ronni Le Tekrø til Nasjonalbiblioteket for å snakke om låta som akkurat kom med på plata og ble en internasjonal kjempehit. Arrangementet ledes av låtskriver og produsent Anne Lise Frøkedal, som er kjent som soloartist og fra band som I Was A King og Harrys Gym.
Nasjonalbiblioteket
4/9/2021 5:00:00 PM
View

Levande brev: Kjære mor. Mads Ousdal, Helene Bergsholm, Kingsford Siayor, Gisken Armand, Ellen Andrea Wang og Kari Slaatsveen
«Ikke før hadde jeg skrevet det foregående, og endog før jeg hadde fått tid til å postlegge det, så får jeg ditt elleville, redselsfulle dokument om hvor vårkåt du føler deg, i en alder av snart 80 år, og at du akter å komme til Oslo til syttende mai», slik innleier Agnar Mykle teksten «Brevet til moren». I brevarkiva hos Nasjonalbiblioteket og Arkivverket er det mangt eit menneske, både gamalt og ungt, som har skrive heim til mor. På både vondt og godt er og blir ho ei hamn å søke seg til i livets storm og stille. Ei å skjelle ut, eller ei å tru seg til. Gisken Armand, Helene Bergsholm, Kingsford Siayor og Mads Ousdal levandegjer eit lite knippe av breva stila til ei kjær mor. Kari Slaatsveen losar oss gjennom programmet, og Ellen Andrea Wang toneset arrangementet. Under fana «Levande brev» inviterer Nasjonalbiblioteket til opplesing av brev frå den norske kulturhistoria. Vi har allereie teke føre oss kjærleiken, katastrofen, reisa, ulykka, kamp og Jens Bjørneboe som brevskrivar. Denne gongen er det «Kjære mor» som står for tur.
Nasjonalbiblioteket
2/25/2021 4:09:48 PM
View

Norsk humor: Brødrene Dal. Bård Tufte Johansen og Yousef Hadaoui
KLM var en norsk humortrio som bestod av Trond Kirkvaag, Knut Lystad og Lars Mjøen. Selv om de hadde stor suksess både i sine TV- og radioprogram, er de nok i dag aller mest kjent fra seriene om brødrene Dal. Sammen med fortelleren, Tom Mathisen, samlet de gjennom fire sesonger spente nordmenn foran TV-skjermen for å følge de tre brødrene Gaus, Roms og Brumund Dals spinnville eventyr. Det begynte i kano opp elva Overfloden i Brødrene Dal og professor Drøvels hemmelighet (1979), og fortsatte i Brødrene Dal og spektralsteinene (1982), Brødrene Dal og legenden om Atlant-is (1994) og Brødrene Dal og mysteriet om Karl XIIs gamasjer (2005). Men er det like spennende nå i dag, og er det fortsatt morsomt? Hvorfor slo Brødrene Dal så godt an, og hvilke strenger spilte serien på? Bård Tufte Johansen er en av våre fremste og mest kjente komikere, han har vunnet flere priser og leder for tiden Nytt på nytt. Nå møter han Yousef Hadaoui til komikerprat om Brødrene Dal. Hva får oss til å le? Hvordan har humoren forandret seg opp gjennom årene, og hva kan vitsene og karakterene vi har ledd av, fortelle oss om den norske kulturen? Yousef Hadaoui har gitt ut boka Pappa elsker Fleksnes! (2019), og er kjent fra blant annet Svart humor og Satiriks. I denne serien får han med seg andre komikere på gjensyn med norske humorklassikere.
Nasjonalbiblioteket
5/11/2021 5:00:00 PM
View

Om å skrive verdenshistorie (i vår tid). Foredrag av Terje Tvedt
Historien misbrukes, både av makthavere og av opposisjonelle. Fortiden må ordnes om den skal gi mening, men hvordan kan man fortolke, forstå og skrive om verdenshistorie uten å bli overmannet av vår egen tids fordommer og perspektiver? Ludvig Holberg var den første i Norge til å forsøke å sammenfatte hele verdens historie, og siden er det få som har forsøkt seg på et lignende prosjekt. Hvordan er det i det hele tatt mulig å skrive verdenshistorie, og kan slik historisk innsikt være frigjørende? Terje Tvedt holdt i 2019 seks foredrag mot historieløshet på Nasjonalbiblioteket, som ble utgangspunktet for arbeidet med den nye boka Verdenshistorie. Med fortiden som speil. Mer enn 75 000 har lyttet til eller sett foredragsserien. Nå kommer Tvedt tilbake med et nytt foredrag der han vil diskutere problemer og muligheter for å skrive verdenshistorie i vår tid, hvor kampen om historien både er akutt og usikkerheten om fremtiden er så stor.
Nasjonalbiblioteket
11/11/2020 6:00:00 PM
View

Recent Channels

Arrangement
Nasjonalbiblioteket formidler samlingen og norsk kulturhistorie gjennom foredrag, samtaler og konserter mot et allment publikum på Solli plass. Et utvalg av disse arrangementene finner du her.
11/30/2021 11:00:28 AM
View

Digitale foredrag
Formiddag og kveld legger Nasjonalbiblioteket ut korte og lange digitale foredrag om nær og fjern kulturhistorie, fra gode formidlere som forteller rett fra sin egen stue.
7/2/2020 11:44:51 AM
View

Eksterne arrangører
Arrangementer fra ekstern arrangører
11/30/2021 9:56:35 AM
View

Fagseminar
Nasjonalbiblioteket forsker på og formidler samlingen til et fagpublikum gjennom fagseminarer. Et utvalg av disse finner du her.
11/17/2021 2:25:10 PM
View

Reportasjer
Nasjonalbibliotekets egne videoreportasjer
3/4/2021 9:49:06 AM
View