Channel - Reportasjer
Nasjonalbibliotekets egne videoreportasjer
4/6/2020 11:03:20 AM

Channel Videos

500 år med trykt bok i Norge
I år feirer vi at den norske boka er fem hundre år. Men hva er egentlig en bok? Og hvem har lest, hva har de lest, og hva har de hatt igjen for det? Knut Nærum og Liv Gulbrandsen drodler seg gjennom fem hundre år med bok- og litteraturhistorie og peker ut retningen for de fem hundre neste.
Nasjonalbiblioteket
9/26/2019 1:19:19 PM
View

Bjørnson til bøndene
Visste du at Bjørnstjerne Bjørnson ville at historiene om Synnøve Solbakken skulle trykkast på ein måte som gjorde at dei nådde bøndene spesielt? På 1800-talet hadde vi to skrifttypar i Noreg. Den eine blei i aukande grad brukt til høg-kulturelle tekstar som romanar, dikt og skodespel retta mot byborgarskapet. Men bøndene leste framleis tekstar som hadde den andre skrifttypen, som skillingsviser, forteljingar og anna populærlitteratur. Dette var Bjørnson oppteken av.
Nasjonalbiblioteket
11/25/2019 8:24:36 AM
View

Boka opp gjennom tidene
Veit du korleis bøker har blitt laga opp gjennom tidene? Og at ein i ein liten periode kunne velje sjølv korleis ein ville at bokomslaget skulle sjå ut? Den trykte boka i Noreg feirar 500 år i år, og her viser bokhistorikar Anne Eidsfeldt korleis boka har sett ut opp gjennom tidene.
Nasjonalbiblioteket
9/26/2019 10:05:00 AM
View

Bokhistorisk-live
Velkommen til omvisning live av utstilingen “Lause typar og stramme bind”. Bokhistoriker Anne Eidsfeldt og avdelingsdirektør Ida Berntsen vil ta oss gjennom utstillingen. Se videoen hjemme, eller se og hør den samtidig som du selv besøker og går gjennom utstillingen.
Nasjonalbiblioteket
10/15/2019 8:22:09 AM
View

Bringsværds julenisse
Då Tor Åge Bringsværd var liten gut, budde julenissen i pipa hans. Over senga hang hovudet til nissen, og Bringsværd hadde lange samtalar med han. Det nære forholdet dei imellom skapte også frustrasjon då dei møttest ein annan stad, og nissen ikkje kjente han igjen.
Nasjonalbiblioteket
12/17/2019 12:05:49 PM
View

Brukte fargefoto for å verne om naturen for 100 år sidan
Ho har blitt kalla grønstrømpe og var ein av dei første miljøforkjemparane i Norge. Biolog Hanna Resvoll-Holmsen var ein pioner når det gjaldt å ta i bruk fargefoto, og brukte det blant anna i sitt arbeid for å verne naturen. Mange av bileta er over 100 år gamle. Då vi spurde leiar for fotoavdelinga på Nasjonalbiblioteket om å velje ut eitt foto frå heile samlinga vår, valde han eit fargefotografi som Resvoll-Holmsen tok ved Tessevann i Lom i 1911.
Nasjonalbiblioteket
11/18/2019 8:58:00 AM
View

Dei som held hjula i gang
Dette er ein klapp på skuldra til dei som også i dag får oss trygt fram og tilbake. I denne dokumentarfilmen frå 1973 følger vi kollektivtransporten eit døger i Oslo. Filmen blir bevart i Nasjonalbiblioteket, og denne og mange fleire filmar er digitaliserte og er tilgjengelige på Oslo byarkiv sine sider: https://oslofilmer.no/
Nasjonalbiblioteket
3/30/2020 7:35:41 AM
View

Farge på film
Det har vore farge på film heilt tilbake til dei første filmane på 1900-talet. Men fram til slutten av 20-talet var det ikkje så vanlig å ta opp farge på sjølve filmopptaka, og ein måtte som oftast fargelegge dei i etterkant. Bilete for bilete, eller heile filmen under eitt. Høyr her korleis dei gjorde det og sjå fleire av filmskattane frå stumfilmperioden som vi bevarer her på Nasjonalbiblioteket. Kanskje du kjenner igjen kor «Vor celebre svenske gjest» frå 1932 er filma?
Nasjonalbiblioteket
12/9/2019 8:35:48 AM
View

Futuristisk kaoslagring
1,3 millionar bøker tilfeldig plassert. Men gigantiske robotar finn fram akkurat den boka du vil ha. Nasjonalbiblioteket har bøker som bibliotek rundt omkring i landet kan låne dersom dei ikkje har dei tilgjengelege sjølv. Lagringssystemet heiter kaoslagring og ser ut som om det er henta frå ein science fiction-film.
Nasjonalbiblioteket
1/20/2020 9:51:53 AM
View

Gamle filmar blir restaurerte
Vi held fram med den viktige jobben det er å digitalisere kulturarven vår, deriblant film. Men før dei eldste filmrullane kan bli digitaliserte, må dei bli klargjorte slik at dei kan tole å bli køyrd gjennom ein framvisar. Er filmen slitt kan den bli øydelagd om den blir sett rett inn i ei avspelingsmaskin. Derfor må dei bli preparerte slik at dei vakre bileta kan kome til liv.
Nasjonalbiblioteket
4/6/2020 9:51:16 AM
View

Julekos på 50-talet
Julestressa? Ro ned med denne koselige julefilmen frå 1951 og trøyst deg med at dei også på den tida sleit med å få lys i juletreet. Legg merke til ei ung Anne-Cath. Vestly som speler mor i filmen.
Nasjonalbiblioteket
12/17/2019 12:02:16 PM
View

Kart på kort
Erling Sverdrup Sandmo frå Nasjonalbiblioteket viser enda ein skatt frå Kartsenteret. Denne gongen er det ein kortstokk frå Ginsbergsamlinga, der esset er eit verdskart og Nederland er like stort som Norge.
Nasjonalbiblioteket
9/30/2019 10:51:04 AM
View

Korleis ser det ut inni fjellet vårt?
Her får du eit lite innblikk i korleis det ser ut på innsida av veggane og inni fjellet hos oss i Mo i Rana. Vi digitaliserer kulturarven vår for fullt, med maskiner som er spesiallaga for å skanna slikt som bøker og aviser. Vi lagrar og tar vare på filmar, fotografi, bøker, musikk, tv- og radiosendingar og mykje meir. Og vi syter for at alle bibliotek i landet får tilgang på bøker dei ikkje har sjølve.
Nasjonalbiblioteket
3/16/2020 10:54:38 AM
View

Leo Ajkic møter Nasjonalbiblioteket!
Det er mange måtar å nærme seg norsk kulturhistorie på, og dette er Nasjonalbiblioteket sett gjennom Leo Ajkic sine auge. Gjennom 2020 skal han møte nordmenn med innvandrarbakgrunn her på Nasjonalbiblioteket, og snakke med dei om deira møte med Noreg, kva norsk kultur eigentlig er, og korleis ein blir ein del av den. Den første han møter er varaordførar i Oslo, Kamzy Gunaratnam, 4. mars.
Nasjonalbiblioteket
3/3/2020 5:13:33 PM
View

Mannen bak Ginsberg-samlinga
I 1983 kjøpte han sitt første kart i eit antikvariat i Oslo. Sidan den gong samla William Ginsberg over 2000 kart og atlas over Norge og Skandinavia. Og då gjerne sjøkart i frå staden der kona hans kjem frå, Helle utanfor Kragerø. Samlinga blei omtalt som verdas største private kolleksjon av sitt slag, og karta var sjeldan utsøkte og fine. For to år sidan selde amerikanaren den spektakulære samlinga si til Sparebankstiftelsen, som deponerte den i Nasjonalbiblioteket. No er den ein stor del av utstillinga på Kartsenteret som har verdas største samling av kart frå Norge, Norden og nordområda.
Nasjonalbiblioteket
9/26/2019 1:26:33 PM
View

Sjå første gong Noreg var på eit verdskart
Verdas største samling av trykte kart og atlas over Noreg, Norden og nordområda opnar 2. september på Nasjonalbiblioteket! Vi gleder oss til å vise dykk alt samlinga har å by på. Erling Sandmo har jobba med utstillinga i to år, her viser han oss nokon av skattane.
Nasjonalbiblioteket
9/26/2019 1:06:16 PM
View

Tar du dialekten
Klarer du å ta denne dialekten? Sjå Linda Eide utfordre Solvieg Kloppen og Martin Skjekkeland i dialektkonkurransen «Høtt sa du?» på Nasjonalbiblioteket tidlegare i år.
Nasjonalbiblioteket
10/3/2019 8:03:32 AM
View

Terje Tvedt: Difor må vi kjenne verdshistoria
Kvifor er det viktig å kunne noko om verdshistoria for å forstå samtida? Kvifor var det vesle England som leia an den industrielle revolusjonen, og ikkje det mektige Ming-dynastiet? Og korleis kan dette ha noko å seie for korleis vi ser verda i dag? Her fortel professor Terje Tvedt kvifor han meiner det er viktig. - Om ein ikkje forstår historia er ein døymd til å misforstå samtida, seier han. 30. oktober startar ein serie med Terje Tvedt på Nasjonalbiblioteket der han trekker nokon lange linjer i verdshistoria, og leier oss frå oldtidssivilisasjonane for 5000 år sidan, og heilt opp til vår eigen tid. Foredragsserien presenterast i samarbeid med Universitetet i Bergen.
Nasjonalbiblioteket
10/28/2019 9:22:00 AM
View

Vi bygger nye fjellhallar
Alt som blir publisert i Noreg blir bevart hos oss. Det tar plass. No bygger vi to nye hallar inne i fjellet for å kunne sikre all musikk, film, bøker og foto pluss mykje meir i eitt tusenårsperspektiv
Nasjonalbiblioteket
1/2/2020 8:25:11 AM
View

Vi digitaliserer!
Så godt som alle norske aviser heilt tilbake frå 1763 og fram til i dag finst hos Nasjonalbiblioteket. Akkurat no jobbar vi med å digitalisere alt. Sjå korleis vi gjer det i videoen. Alt som er digitalisert er tilgjengelig på lesesalen på Nasjonalbiblioteket, og nokon aviser kan du lese frå kor som helst. Finn ut meir her: https://www.nb.no/samlingen/aviser/
Nasjonalbiblioteket
12/2/2019 10:56:58 AM
View

Vinteridyll i Trondheim!
Er det snø der du er i dag? Er du i Trondheim må du vel kanskje dra til Bymarka for å stå på ski? I denne filmen kan du draume deg bort til eit snødekt Trondheim der folk strøymde til gatene for å stå på ski eller ake. Dette er eit utdrag frå filmen «Hvit by» som blei produsert av Trondheim kino i 1950. I 2020 vil heile filmen bli gitt ut på nytt som ein del av utgjevinga «Trondheim på film». «Trondheim på film» er ein serie i tre delar med ti historiske dokumentarfilmar frå Trondheim frå perioden 1906 til 1981. Serien er blitt restaurert og digitalisert på filmlaboratoriet til Nasjonalbiblioteket.
Nasjonalbiblioteket
1/13/2020 9:06:58 AM
View

Vår første lovbok
Magnus Lagabøtes landslov tredde i kraft i 1274 som den første felles lovboka for heile Noreg og ei av dei eldste nasjonale lovsamlingar i Europa. Arbeidet med lova byrja under Håkon Håkonsson (1217–1263) og blei fullført i 1274 under sonen, Magnus Håkonsson (1263–1280). Magnus fekk difor tilnamnet Lagabøte – «lovforbetraren». Lova er å finne i Codex Hardenbergianus, ei usedvanleg vakker bok som Det kongelege bibliotek i København har lånt ut for at ho skal bli ein del av Nasjonalbibliotekets nye utstilling «Opplyst». Sjå boka her, og høyr professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde fortelje om kva landslova inneheld, og korleis ho endra Noreg i samtida og for all ettertid.
Nasjonalbiblioteket
2/24/2020 11:52:34 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry