Channel - Fagseminar
Nasjonalbiblioteket forsker på og formidler samlingen til et fagpublikum gjennom fagseminarer. Et utvalg av disse finner du her.
6/23/2021 6:52:44 AM

Channel Videos

Christiane Koren og Camilla Collett - Skriving, posisjonering og nettverksbygging på 1800-tallet
Hvordan posisjonerte man seg for å etablere seg som forfatter på 1800-tallet? Hvordan var det å være skrivende kvinne i et samfunn der kvinner sjelden publiserte? Christiane Korens dagbøker og Camilla Colletts brev fra 1841-51 gis nå ut i skriftserien NB Kilder. Professor i nordisk litteratur Torill Steinfeld forteller om Christiane Korens og Camilla Colletts skriving og vei til forfatterskapet, forskningsbibliotekar Mette Refslund Witting presenterer Colletts brev, direktør ved Eidsvoll 1814 Bård Frydenlund gir oss et blikk på endringer i sosiale nettverk i første del av 1800-tallets Norge, og historiker Karen Arup Seip forteller om nettverksbyggeren Koren.
Nasjonalbiblioteket
1/23/2018 12:00:00 PM
View

Flerkulturelt bibliotekmøte. Dypdykk i somali og polsk litteratur og kultur
Somaliere og polakker utgjør store lånegrupper på norske folkebibliotek. Benytt anledningen til å lære mer om lesevanene og lesekulturen til disse to gruppene. Åpningsinnlegget er av forfatter Sumaya Jirde Ali, som vil snakke om hvordan det er å være somalier i Norge, og viktigheten av å ta vare på sin kulturelle arv. Billedkunstner Dagmara Pater vil på humoristisk vis fortelle om hvordan polakker opplever nordmenn, og journalist Marta Tomczyk-Maryon snakker om trender i polsk barnelitteratur. PROGRAM 10:00 – 10:05 Ønsker velkommen 10:05 – 10:20 Åpningsinnlegg. Sumaia Jirde Ali 10:20 – 11:00 Somali culture and literature. Abdirahman Abtidon 11:00 – 11:20 Pause 11:20 – 12:00 Somali - et skattkammer for språkvitenskapen. Nina Hagen Kaldhol 12:00 – 12:15 Musikkinnslag v/Ali Eegh 12:15 – 13:00 Lunsj 13:00 – 13:35 Hvordan være polakk i Norge? Dagmara Pater 13:35 – 14:00 Polsk krimlitteratur fra kommunisttiden til nåtiden. Urszula Lach 14:00 – 14:20 Pause 14:20 – 14:50 Polsk barnelitteratur, trender og temaer. Marta Tomczyk-Maryon 14:50 – 15:20 Polsk samtidslitteratur, trender i polsk litteratur. Joanna Rzadkowska 15:20 – 15:30 Nytt fra Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
5/3/2018 8:00:00 AM
View

«Erindring af Fjeldreisen i 1820» 200 år senere
«Fjeldreisen» studentene Baltazar Keilhau og Christian Boeck gjorde med den lokalkjente reinjegeren Ole Urden sommeren 1820, har i ettertid fått status som en skjellsettende begivenhet innen norsk naturvitenskap, fjellsport, fotturisme, nasjonalromantikk og malerkunst. Tegningene og akvarellene de lagde underveis, er vesentlig for alle historiene fra turen. Nasjonalbiblioteket har både de første skissene og senere bearbeidelser og reproduksjoner i flere teknikker. Bli med på en granskning av originalmaterialet! Etter 200 år med teknologisk utvikling og klimaendringer, åpner dette materialet for nye perspektiver. Arrangementet inngår i «SERIE 112: kulturarv i miljøperspektiv».
Nasjonalbiblioteket
6/10/2020 8:40:28 PM
View

A.O. Vinje i Drammens Tidende. Fagseminar
I årene 1851–1859 sendte A.O. Vinje jevnlig korrespondentbrev til Drammens Tidende, den første dagsavisa utenfor hovedstaden. Nå publiseres disse samlet, som e-bok og på nett, redigert av Nina Marie Evensen og Jon Haarberg. Korrespondentbrevene blir presentert og diskutert i sine historiske kontekster, med bidrag fra Nina Marie Evensen og Jon Haarberg, begge fra Universitetet i Oslo, Aina Nøding fra Nasjonalbiblioteket og Ottar Grepstad fra Nynorsk kultursentrum.
Nasjonalbiblioteket
4/4/2018 11:00:00 AM
View

Audiovisuelt arkivmateriale om scenekunst
Hvordan skal man jobbe med audiovisuelt arkivmateriale? Når Nasjonalbiblioteket, Danseinformasjonen og Danse- og teatersentrum/Sceneweb inviterer til åpent webinar gjester medarbeidere fra NRKs arkiv. De gir et innblikk i deres ambisjoner og behov i tiden framover. I tillegg kommer to forskere som forteller om tilgangen til AV-materiale, og hvordan det oppleves å forske i dette.
Nasjonalbiblioteket
3/17/2021 10:55:00 AM
View

Bearbeidelser av 22. juli i levende bilder
Hendelsene den 22. juli har blitt gjenskapt, bearbeidet og virkeliggjort i spillefilm, dokumentar og tv-serieformatet. Filmskapere har behandlet terrorangrepene og ettervirkningene med ulike estetiske grep, sjangerformer og perspektiver. Foredragene i dette webinaret vil synliggjøre og reflektere rundt hvordan 22. juli-hendelsene har blitt visualisert som levende bilder, med fokus på Rekonstruksjon Utøya (Javér, 2018), Utøya 22. Juli (Poppe, 2018), 22 July (Greengrass, 2018), 22. juli (Johnsen og Sletaune, 2020) og Generasjon Utøya (Holm og Endresen, 2021). Foredragene etterfølges av en samtale, moderert av Maria Fosheim Lund (NB). Med Anne Gjelsvik (NTNU), Gunnar Iversen (Carleton University), Mads Outzen (NTNU) og Øyvind Vågnes (UiB)
Nasjonalbiblioteket
4/21/2021 4:00:00 PM
View

Bjørneboe og samtidsteatret
Jens Bjørneboe brant for det eksperimentelle teater, som dramatiker, regissør, oversetter og kritiker. Han regnes som en av våre viktigste dramatikere etter krigen, og hans fotavtrykk i drama og teater i norsk litteraturhistorie er markante og mangfoldige. Den tydeligste markeringen i det pågående 100-årsjubileet for Bjørneboes fødsel skjer nettopp på teaterscenen. I dette seminaret retter vi søkelys på et knippe ferske scenekunstproduksjoner av Bjørneboe og gjør noen historiske tilbakeblikk. Hvilken versjon av provokatøren, autoritetskritikeren, den kulturkonservative oppvigleren og de svake og utstøttes kompromissløse forsvarer er det som kommer til syne på teaterscenen? Innlegg ved Cecilie Løveid, Malmfrid Hovsveen Hallum, Anders Hasmo, Kamaluddin Nilu og Benedikte Berntzen.
Nasjonalbiblioteket
11/2/2020 12:00:00 PM
View

Den tøylesløse byen Fagseminar: Ekspansive byer – og forsøkene på å styre dem
Byer sprenger grenser. Byer utfordrer samfunnets orden og stabilitet. Fra byene strekker det seg nettverk til hele verden. En skiftende strøm av mennesker, varer og tjenester har sirkulert nettverkene – i selskap med nye og ukjente tanker, tekster, meninger og moral. Men sterke krefter har også vært i sving for å temme byene, sette grenser for dem og definere og kontrollere dem. I dette seminaret rettes søkelyset mot begge disse dimensjonene. Med Ida Bull, Victor Norman, Morten Hammerborg, Gro Sandkjær Hanssen og Heiko Droste. Fisketorget i Kristiania mellom 1872 og 1875. Foto: Knud Knudsen / klassisk samling, UiB
Nasjonalbiblioteket
2/13/2020 11:00:00 AM
View

Det ringer, det ringer! Revyseminar i anledning Reidar Bøes 100 årsjubileum
I anledning Reidar Bøes 100-årsjubileum arrangerer Nasjonalbiblioteket et seminar om norsk revy i samarbeid med Norsk Viseakademi. Vi ser nærmere på hva som kjennetegner den norske revyen, og vi trekker linjer fra det som ofte omtales som «den første gullalderen innen norsk revy» på 30- og 40-tallet og frem til i dag. Det blir innlegg ved førstelektor Audun Molde, artist Hilde Louise Asbjørnsen, forskningsbibliotekarene Terje Bjørkheim og Bent Kvalvik og revyhistoriker Andreas Diesen. Seminaret avsluttes med panelsamtale ledet av Lars Klevstrand.
Nasjonalbiblioteket
5/7/2021 10:00:00 AM
View

DH-Lab: Litterær geografi. Digital analyse av stedsangivelser i litteratur
Litteratur skaper verdener, og en verden er alltid et sted – om den er imaginær eller reell. Denne verdenen er et sted utenfor den litterære teksten, og her ligner litteratur på kart, som også viser til noe annet enn seg selv – et terreng, en by, et land eller en klode. Fremveksten av GIS-teknologi har ført til økt interesse for koblingen mellom litteratur og geografi. I dette seminaret vil eksperter fra inn- og utland demonstrere bruk av digitale forskningsmetoder for å analyse stedsangivelser i litterære verker. Med utgangspunkt i den digitale forskningsinfrastrukturen til Nasjonalbiblioteket setter serien DH-Lab søkelyset på innovative analysemetoder og forskningsteknikker innenfor digital humaniora og samfunnsvitenskap. Dette digitale fagseminaret spilles inn fra foredragsholdernes datamaskiner hjemmefra.
Nasjonalbiblioteket
4/7/2020 2:00:11 PM
View

En bok om en bok: Camillo Leonardis Speculum Lapidum
Paleontologen Jørn Harald Hurum forteller om sin reise gjennom historien og vitenskapshistorien på jakt etter hemmeligheter omkring en bok om stein utgitt i 1502. Vi får samtidig et innblikk i de indre drivkreftene hos en pasjonert boksamler. Hurums utgivelse Borgias forbudte bok er en humoristisk bok om samlerens og amatørens selektive interesser. Jørn Harald Hurum er paleontolog og professor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.
Nasjonalbiblioteket
10/6/2020 11:00:00 AM
View

Famine in Ukraine and Norwegian Aid. Academic seminar
018 marks 85 years since the famine known as Holodomor ravished Ukraine. Today, 16 countries recognize Stalin’s eradication-through-starvation policies in 1932–1933 Ukraine as a genocide. Norwegian and Ukrainian historians will shed light on Norwegian aid during 1921–1922 and 1932–1933, where Fridtjof Nansen, Prime Minister Johan Ludwig Mowinckel and Vidkun Quisling all played major roles. What was the ideological and political backdrop for the disparate depictions of the famine victims that emerged, varying from compassionate and empathic to racist and race-hygienic?
Nasjonalbiblioteket
3/28/2019 9:00:00 AM
View

Finn fram i lokalhistoria
Norsk lokalhistorisk litteratur er så omfattende at man kan slite med å finne skogen for bare trær. På Lokalhistoriewiki har vi laget bibliografier som hjelper deg å finne fram til kildene, og som hjelper deg hele veien fram til digitale utgaver i Nettbiblioteket. For både lokalhistorikere og slektsforskere er dette gode snarveier til informasjon, og i dette videoforedraget får vite mer om hvordan du kan bruke disse ressursene.
Nasjonalbiblioteket
5/5/2021 9:55:00 AM
View

Folkemusikknedteikningar
Nasjonalbiblioteket har store samlingar med nedteikningar av folkemusikk. Heilt frå 1840-åra kravde Kyrkje- og undervisningsdepartementet at alle som fikk statsbidrag til innsamling av folkemusikk, skulle levere materialet til Kyrkjedepartementet som igjen skulle sende det til Universitetsbiblioteket (no Nasjonalbiblioteket). I Nasjonalbibliotekets magasin finn vi mellom anna originalmanuskripta til Ludvig Mathias Lindeman, Olea Crøger, Olav Sande, Catharinus Elling, Ole Mørk Sandvik og Eivind Groven. Etter mange års arbeid har desse no blitt digitalisert og gjort tilgjengelege frå Nasjonalbibliotekets nettportal. Vi feirar dette med eit digitalt seminar og ein eigen inngang til samlingane frå nettsidene til NB. Deltakarar: Anne Hytta (hardingfele), Ragnhild Furholt (song), Aage Kvalbein (cello), Tellef Kvifte og Lasse Thoresen.
Nasjonalbiblioteket
10/5/2020 10:11:45 AM
View

Fongaard-universet. Bjørn Fongaard 100 år. Fagseminar
Komponisten Bjørn Fongaard (1919–1980) er en pioner i norsk musikkhistorie. Hans arbeid med mikrotonale systemer og hans musikkfilosofi er unik. Seminaret utforsker Fongaards komposisjoner, grafiske partiturer og hans omfattende teoretiske arbeider. Spesiell oppmerksomhet rettes dessuten mot orkesterverket Uran 235. Medvirkende: Anders Førisdal, Lasse Thoresen, David Stephen Grant, Lars Petter Hagen og musikere fra Oslo-Filharmonien. Fongaards elektroniske verk Kosmosynteser fremføres under seminaret.
Nasjonalbiblioteket
9/20/2019 10:00:00 AM
View

Fra Migrapolis til Kautokeino-opprøret
Deler personer fra ulike land og nasjonale minoriteter erfaringer av rasisme? I dag er det personer fra 221 land i Norge, blant dem samer, som er et urfolk, og fem nasjonale minoriteter: skogfinner, kvener, jøder, romfolket, og romanifolket. Medier spiller en viktig rolle for selvoppfatninger og identitetsdannelsen til personer med minoritetsbakgrunn. Samlingene til Nasjonalbiblioteket inneholder forskjellige typer medier: fra tv-magasinet Migrapolis til diverse film, bøker og tematiske websider. Hvordan er det å være minoritet og få medieoppmerksomhet? Deler personer fra ulike land og nasjonale minoriteter erfaringer av rasisme? Samfunnsaktivister og forskere samles til seminar og debatt for å dele sine refleksjoner og erfaringer med medier.
Nasjonalbiblioteket
9/21/2020 7:00:00 AM
View

Frå fragment til heilskap – nye moglegheiter for slektsforskarar
Slektshistorieverkstad. Historisk befolkningsregister gjer det mogleg å sortere informasjon frå Digitalarkivet på nye måtar. Det som før var spreidde enkeltkjelder, blir slått saman til skildringar av livsløp. Dermed blir det mogleg å fortelje ei historie om mennesket bak oppføringane i kyrkjebøker, folketeljingar og andre kjeldetypar. I dette webinaret viser vi korleis slektsforskarar kan bruke Historisk befolkningsregister til å finne og samle informasjon, og korleis ein kan ta eit steg vidare og skrive artiklar om personane på Lokalhistoriewiki.
Nasjonalbiblioteket
11/12/2020 4:00:00 PM
View

Frå norrøn til ny tid. Språk og makt gjennom 1000 år
Kva skjer når nye språk møter gamle? Korleis blir språk brukt som symbol for nye makthavarar? I dette seminaret ser tre forskarar nærare på norrønt materiale frå Nasjonalbibliotekets samlingar. Elise Kleivane tek for seg Noregs eldste bok, der runer og latinske bokstavar blir brukte om kvarandre. Anna C. Horn fylgjer Magnus Lagabøtes landslov under ulike makthavarar, og Karoline Kjesrud ser på bruken av det norrøne som symbol i vår tid.
Nasjonalbiblioteket
2/27/2018 12:00:00 PM
View

Gamle kjelder, nye triks - Slektshistoriedag
I Nasjonalbibliotekets samlingar finst historia om dei som levde før oss. Denne laurdagen samlast ekspertar frå Norsk lokalhistorisk institutt, Slekt og Data og Nasjonalbiblioteket for å halde føredrag og demonstrere nye måtar å finne fram i gamle kjelder på. Forfattar Toril Brekke, som har skrive ei rekkje historiske romanar, kjem for å fortelje om forfattarskapen sin, og om korleis ho har arbeidd med kjeldematerialet. Program for dagen Kl. 11-11.30: Mange er nysgjerrige på de som var før oss. Det viser interessen for TV-programmer som Hvem tror du at du er og trafikken på nettsider som Digitalarkivet, ulike etterlysningsforum på Facebook og sidene til Slekt og Data. Slekt og Data Oslo/Akershus er til stede på slektshistoriedagen, og Sigbjørn Elvebakken snakker om hvordan vi kan følge våre forfedre fra vogge til grav på internett. Kl. 11.30-12: Utvandrere i norske kilder. Man må ofte ty til amerikanske og kanadiske kilder for å spore utvandrerne i slekta, men det er også mye å finne på vår side av dammen. Vi ser litt på noen av de som dro og sporene de etterlot seg i norske kilder – og ser om vi finner ut mer om hvem de var, hvor de dro og hva som skjedde ved å lete i det digitale biblioteket på nb.no, i Digitalarkivet og på Lokalhistoriewiki. Ved Chris Nyborg fra Norsk Lokalhistorisk institutt. Kl. 12.15-12.30: Pause Kl. 12.30-13.15: Toril Brekke (f. 1949) debuterte som forfattar i 1976, og har sidan skrive ei rekkje romanar, ungdomsbøker og noveller. Med romanen Granitt (1994) vann ho eit stort publikum både i Noreg og i utlandet. I 2001 stadfeste ho posisjonen sin som historisk romanforfattar med Sara, før ho følgde opp med Brostein (2003) og Bergskatt (2004). Med Drømmen om Amerika (2006), Gullrush (2008) og Det lovede landet (2010) har ho skrive den nye, store utvandrarforteljinga. Ho har òg gjeve ut slektsromanen Marmor (2014), og i haust kom den vakre og såre barndomsskildringa Alle elsket moren din. Kl. 13.15-13.30: Pause Kl. 13.30-14: Digitalarkivet.no - arkivkjelder til slekts- og lokalhistorisk forsking. Ved Kristian Hunskaar frå Arkivverket. Kl. 14-14.30: Nasjonalbiblioteket viser fram sitt nye søk, og nye nettsider. Vi gjev ei praktisk innføring i kjeldene og hjelpemidla våre og presenterer den unike samlinga vår. Ved Anders Kvernberg.
Nasjonalbiblioteket
11/18/2017 10:00:00 AM
View

Grundtvigianar, skandinav og skulemann. Merethe Roos om Hartvig Nissen
Hartvig Nissen (1815–1874) stod sentralt i utviklinga av skulevesenet i Noreg på 1800-talet og blir rekna som ein stor nasjonal strateg. Skuleforskar Merethe Roos kastar lys over Hartvig Nissens liv og virke som skulemann og ser særleg på korleis han blei påverka av impulsar frå dei andre skandinaviske landa. Merethe Roos er professor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Søraust-Noreg.
Nasjonalbiblioteket
11/3/2020 12:00:00 PM
View

Guds vilje i verden. Anne Eriksen om Jonas Ramus’ verdenshistorie fra 1706
Den lærde Norderhovspresten Jonas Ramus (1649–1718) ville med sitt verk om verdens historie vise at tvers gjennom alle omskiftelser var det like fullt Guds vilje og plan som lå til grunn for alt som hendte. Verket er et seint eksempel på en tradisjon for historieskriving med røtter tilbake i antikken. Kulturhistoriker Anne Eriksen presenterer verket og utgivelsen og orienterer om Ramus’ historiesyn og tradisjonen det representerer. Anne Eriksen er professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.
Nasjonalbiblioteket
2/1/2021 1:34:37 PM
View

Hei, Siri. Kan du finne ei god bok til meg? Om søking i framtida
Folk søker mye mer enn før – men uten emneordstrenger og invertering. Hvordan kan våre tjenester tilpasses dette? Dagens bibliotekkataloger bygger på fortidens katalogkort, men vil det fortsette slik? Program: Velkommen. Innledning Bibliografiske metadata og drømmer om fantastiske fremtider. Elise Conradi Veien videre for Deichmanske. Marianne Rolfsen og Kjersti Stenerud Steien Søkeatferd og søkestrategier. Kim Tallerås Hey Google, be NRK anbefale en god podcast. Maja Wettmark, Kjartan Michalsen Design af søgegrændseflader. Mette Easger fra Redia
Nasjonalbiblioteket
4/3/2019 8:00:00 AM
View

Hemmeleg kunnskap. Språk og magi i norske svartebøker
Mange norske svartebøker hevda å innehalde hemmeleg kunnskap. Likevel blei noko av kunnskapen kryptert. Kva løyndomar inneheldt desse bøkene? Og kvifor var det viktig å avgrense tilgangen til kunnskapen? Førsteamanuensis Ane Ohrvik avslører nokon av dei skjulte løyndomane og dreg linjene til ein felles europeisk tradisjon. Professor Arne Bugge Amundsen tek for seg den lite kjende historia om «Svarteboken fra Borge» frå 1732. Seminaret er del av serien «Språk i arkiva», der forskarar brukar arkivmateriale for å forstå meir om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
4/24/2018 11:00:00 AM
View

Himmelbrevet – frå Gud til menneska. Ved Siv Frøydis Berg
Himmelbrevet var ein populær sjanger i Europa gjennom mange hundre år. Desse “kjedebreva” var gjerne underteikna Jesus Christus, og spådde død og undergang for dei som ikkje spreidde dei vidare. Kvifor blei himmelbreva så populære? Kvifor spreidde teksten seg nærast uendra over hele Europa gjennom 300 år, på ulike språk, både som handskrift og dekorerte trykk? Og kvifor sette kolerapandemien i 1853 ein solid stoppar for produksjonen av trykte himmelbrev i Noreg? Idéhistorikar Siv Frøydis Berg tar for seg himmelbreva som litterær sjanger og presenterer himmelbrev frå samlingane til Nasjonalbiblioteket. Siv Frøydis Berg er idéhistorikar og forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.
Nasjonalbiblioteket
3/2/2021 12:00:00 PM
View

IIIF-conference
The International Image Interoperability Framework (IIIF) is driven by a growing community of the world’s leading research libraries and image repositories working together to produce an interoperable technology and community framework for image delivery. Stanford University Libraries is chairing this effort. The IIIF is anchored by well defined Application Programming Interfaces developed and vetted by an open and rigorous community process. The IIIF community encourages and supports the development of compatible image serving and viewing software that is easy to install and provides a dazzling user experience. The conference will focus on practical use cases to show the participants how the results of the IIIF-work can influence their work with high quality digital images. The new possibilities for collaboration between several institutions on image objects or collections, will also be discussed. IIIF-conference and workshops will take place in Oslo in December. The conference is a collaboration between the National Library of Norway and Stanford University Libraries.
Nasjonalbiblioteket
12/6/2018 8:00:00 AM
View

Intimitet. Den afrikanske diaspora og Norge, 2
Dette seminaret retter søkelyset på samspillet mellom den «afrikanske diaspora» og Norge. Hvordan kan vi forstå sammenfiltringen og dens relevans for historieforståelse? Forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande forteller om fremstillinger av afroamerikanere i barnelitteratur, og litteraturviter Louisa Olufsen Layne diskuterer Linton Kwesi Johnson som inspirasjonskilde til ny forskning. Sosialantropolog Tony Joakim Sandset og Tabankas Thomas Talawa Prestø deler også perspektiver på intimitet, den afrikanske diaspora og Norge i dag.
Nasjonalbiblioteket
10/19/2020 11:00:00 AM
View

Kunst som vekker. Mette Newth – forfatter og aktivist
Dagsaktuelle temaer som natur, kultur og urfolksrettigheter i Arktis, Australia, Amazonas eller Sápmi har vært gjenstand for Mette Newths engasjement i årtier. Dette gjenspeiler seg i hennes betydningsfulle litteratur. Nå har forfatteren gitt sitt mangfoldige arkiv til Nasjonalbiblioteket, og dette markeres med et fagseminar. Forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande tar for seg forfatterskapet, mens forfatter og journalist John Gustavsen presenterer aktivisten Newth. Mette Newth selv samtaler med datteren Hege Newth. Program 13.00 – 13.05: Velkommen ved Johanne Ostad, Nasjonalbiblioteket 13.05 – 13.30: «Mette Newth – forfatter, illustratør og oversetter» ved Anne Kristin Lande, Nasjonalbiblioteket 13.30 – 13.55: «Lyset ler av mørkets gjerninger» ved John Gustavsen, forfatter og journalist 13.55 – 14.15: Pause 14.15 – 15.00: Mette Newth i samtale med Hege Newth
Nasjonalbiblioteket
10/29/2019 12:00:00 PM
View

Kvinnenes kritikk i det moderne gjennombrudd. Fagseminar: Om Hanna Butenschøn, Mathilde Schjøtt, Amalie Skram og Gina Krog
Arrangør: Det norske språk- og litteraturselskap og Nasjonalbiblioteket Dette fagseminaret setter søkelyset på noen av kvinnene som var sentrale i det moderne gjennombruddet på 1800-tallet. De har fått lite plass i litteratur- og kritikkhistorien, selv om mange av dem var aktive debattanter, kritikere, forfattere og skribenter. Det blir innlegg ved Jorunn Hareide, Irene Iversen, Ståle Dingstad og Marius Wulfsberg. Seminaret arrangeres i samarbeid med Det norske språkog litteraturselskap i anledning en ny tekstkritisk utgivelse av Butenschøns litterære essay ved Jorunn Hareide. Det blir framvisning av originalmateriale. Hanna Butenschøn, malt av Asta Nørregaard ca. 1890. Eier: Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren
Nasjonalbiblioteket
3/9/2020 1:00:00 PM
View

Landskonferanse foto 2019: UNDERVEIS - dag 1
Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011 På konferansen vil man se nærmere på norsk fotohistorie i perioden fra 9. april 1940 til 22. juli 2011, og på hvordan fotografiet inntar en stadig mer sentral posisjon i samfunnsutvikling og kultur. Hvordan kan denne historien forstås og fortelles? Og hvordan har fotografiet bidratt til å forme vår verden? Med bl.a. filmskaper Erik Poppe, fotografer og forskere.
Nasjonalbiblioteket
10/15/2019 10:00:00 AM
View

Libraries in the sky. IFLA Conference
Large-scale collaboration strategies and infrastructures to enhance the use of digital heritage collections In many countries, libraries have worked together to enhance the visibility of their national heritage through a national digital library. In Europe, Europeana is the continental digital library, and humanity as a whole has a World Digital Library to discover its most precious treasures. Now the time has come to reinforce and expand these collaborative initiatives over the cloud, to foster new research opportunities and include born digital documents as well. New kinds of collaborations, large-scale or international, are now needed. Tools like IIIF are becoming standards which must be mastered by librarians, and Research Infrastructures are being created which demand the expertise of librarians on their collections and on information management. Born-digital documents represent new challenges that probably need to be addressed collaboratively, and solutions are still to be found. CONFERENCE PROGRAMME 09:00: Coffee, welcome and opening: Hege Stensrud Høsøien, National Library of Norway Helen Vincent, Chair of IFLA RBSC section 09:30–10:30 Digital Discovery of Cultural Heritage Treasures V. Zupan: Legacy Treasure of the “Svetozar Markovic” university library in Belgrade: Experience from a Digital Environment P. Granholm: Manuscripta – a Digital Catalogue of Manuscripts in Sweden 10:30–10:45 Coffee break 10:45–12:00 Large-scale collection development, discovery and access E. MacGlone: Development of a UK sports collection for the UK Legal Deposit Web Archive J. Simmons: Global Discovery of Special Collections and Archives via the SNAC A. Baillot, F. Vignale: Exploring the cultural heritage of reading: the READ-IT project 12:00–13:00 Lunch 13:00–14:30 Improving access through technology: user experience and IIIF A. Angeletaki: Archives and libraries brought into the 21st century through the use of technology. Lessons learned and challenges to reflect upon. M. Mcgrattan: Digirati: cloud-based infrastructure and services for digital content delivery and content enrichment, centred around the use of IIIF and other open APIs S. Brumfield and J. Howard: Round Trip to Paradise: using IIIF library systems and crowd sourcing platforms. 14:30-14:45 Coffee break 14:45–15:15 Sharing and using collections digitally R. Mouren: The ReACH Project: Promoting universally the Reproduction, storage and sharing of works of Art and Cultural Heritage through digital technologies R. Di Cresce and A. Bolintineanu: Using IIIF to Teach Rare Books, Special Collections and Digital Humanities 15:15–16:15 Open session for comments and conclusion, chaired by Helen Vincent
Nasjonalbiblioteket
4/12/2018 7:00:00 AM
View

Norske oljeeventyr. Fagseminar
Norsk klimapolitikk etterstreber en ledende rolle i verden, samtidig som norsk oljevirksomhet har økt drastisk. Mens miljøvernere møtte oljeindustrien med motstand fra første stund, har sentrale norske politikere forsøkt å løse konflikten med teknokratiske virkemidler. Dobbeltheten i denne historien kommer til uttrykk i skriftlige kilder så vel som annet visuelt materiale som fotografi, postkort og plakater. Med utgangspunkt i kildene vil vi vise og diskutere paradokser i norsk miljøvern, klima- og oljepolitikk. Med Peder Anker, (miljø- og vitenskapshistoriker ved New York University), Thale Sørlie, (idéhistoriker og fotoarkiver ved Norsk Teknisk Museum), og Martina Gaux og Guro Tangvald (forskningsbibliotekarer ved Nasjonalbiblioteket). Harald Østgaard Lund vil introdusere og lede samtalen. Arrangementet inngår i SERIE 112. Kulturarv i miljøperspektiv.
Nasjonalbiblioteket
4/12/2021 4:00:00 PM
View

Norske språkpionerar. Generasjonen som reiste ut i verda
Sjeldne språk, framande kulturar, strabasiøse reiser – dette er berre nokre få stikkord frå det oppsiktsvekkjande arbeidet til ein heil generasjon norske språkforskarar. Dei skaffa oss unik innsikt i land som no, hundre år seinare, pregar nyheitene. I dette fagseminaret kastar professor Kari Aga Myklebost lys over Olaf Broch sitt arbeid og hans innverknad i Russland, professor Jan Erik Rekdal ser på Carl Marstrander si forsking frå Irland, og filolog Amund Bjørsnøs presenterer Georg Morgenstierne sin dokumentasjon av minoritetsspråk i Austen. Originalmateriale frå forskarane blir også vist fram. Seminaret er del av serien «Språk i arkiva» Kva er språk? Kva makt har språk? Kva fortel språk om oss? I Nasjonalbibliotekets arkiv og samlingar finn ein skildringar av språk som ikkje lenger er i bruk, biblar på latin, lovtekster på dansk og eventyr på samisk og santalsk. Kva fortel kjeldene om landet vårt, om språket vårt, og om oss? I 2018 arrangerer Nasjonalbiblioteket ei rekkje fagseminar der forskarar brukar dette materialet for å forstå meir om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
9/4/2018 11:00:00 AM
View

Norske utvandrere i USA. Seminar om digitale metoder i migrasjonsforskning
Hva betød lokal tilhørighet og opprinnelsessted for norske innvandrere i USA? Hvordan kan digitale forskningsmetoder bidra med ny innsikt om disse innvandrernes identitet? Kan bruk av for eksempel Jupyter Notebook gjøre det enklere for forskere å komme opp med en egen fortelling om sine funn? I dette åpne seminaret demonstreres mulighetene for å kombinere statistiske data samt geo- og tekstdata for å studere norsk-amerikansk migrasjon. Med forskningsbibliotekarene Jana Sverdljuk, Lars G. Johnsen og dr.art. i etniske studier og migrasjonshistorie, Terje Joranger.
Nasjonalbiblioteket
10/19/2018 8:00:00 AM
View

Offentleg fotografi - del 3. Fotografisk mangfald i publiserings- og kunnskapsprosessar.
Fotografiske teknologiar og bilete blir stadig meir sentrale og synlege i kultur- og samfunnslivet utover på 1900-talet og fram mot vår tid. Med auka omfang følgjer større definisjonskraft, som gjer det vesentleg å forstå korleis fotografi grip inn i offentleg meiningsdanning og bidreg til felles kunnskap og forståing. Den 18. og 19. november inviterer forskingsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» til fagseminaret «Offentlig fotografi». Seminaret blir arrangert av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.
Nasjonalbiblioteket
11/19/2020 4:16:00 PM
View

Offentleg fotografi - del 4. Fotografisk mangfald i publiserings- og kunnskapsprosessar.
Fotografiske teknologiar og bilete blir stadig meir sentrale og synlege i kultur- og samfunnslivet utover på 1900-talet og fram mot vår tid. Med auka omfang følgjer større definisjonskraft, som gjer det vesentleg å forstå korleis fotografi grip inn i offentleg meiningsdanning og bidreg til felles kunnskap og forståing. Den 18. og 19. november inviterer forskingsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» til fagseminaret «Offentlig fotografi». Seminaret blir arrangert av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.
Nasjonalbiblioteket
11/19/2020 8:14:00 AM
View

Offentleg fotografi - del 4. Fotografisk mangfald i publiserings- og kunnskapsprosessar.
Fotografiske teknologiar og bilete blir stadig meir sentrale og synlege i kultur- og samfunnslivet utover på 1900-talet og fram mot vår tid. Med auka omfang følgjer større definisjonskraft, som gjer det vesentleg å forstå korleis fotografi grip inn i offentleg meiningsdanning og bidreg til felles kunnskap og forståing. Den 18. og 19. november inviterer forskingsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» til fagseminaret «Offentlig fotografi». Seminaret blir arrangert av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.
Nasjonalbiblioteket
11/24/2020 4:16:27 PM
View

Offentleg fotografi -del 2. Fotografisk mangfald i publiserings- og kunnskapsprosessar
Fotografiske teknologiar og bilete blir stadig meir sentrale og synlege i kultur- og samfunnslivet utover på 1900-talet og fram mot vår tid. Med auka omfang følgjer større definisjonskraft, som gjer det vesentleg å forstå korleis fotografi grip inn i offentleg meiningsdanning og bidreg til felles kunnskap og forståing. Den 18. og 19. november inviterer forskingsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» til fagseminaret «Offentlig fotografi». Seminaret blir arrangert av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.
Nasjonalbiblioteket
11/18/2020 8:47:00 PM
View

Plutselig kollaps, snikende sammenbrudd. Fagseminar
Koronapandemien har rammet hardt og globalt. Men hva er forbindelsene mellom plutselige kriser og den underliggende miljøtrusselen? Hvordan kan kulturhistoriske undersøkelser bidra når vår forståelse av mennesket, naturen og miljøet endrer seg? Og hvordan gjøres det i praksis? Med utgangspunkt i kilder ved Nasjonalbiblioteket undersøkes dette i tre foredrag av Thomas Hylland Eriksen (UiO), Kyrre Kverndokk (UiB) og Dolly Jørgensen (UiS). Innledning ved Siv Frøydis Berg (Nasjonalbiblioteket). Fagseminaret er en del av Nasjonalbibliotekets Serie 112. Kulturarv i miljøperspektiv. Serie 112. Kulturarv i miljøperspektiv Aldri før har frykten for klodens kollaps vært så sterk. Pandemien herjer. Isen smelter, barna våre streiker. Hvordan kaster miljøkatastrofen nytt lys over vår forståelse av kulturarv og historie? Kan historiske samlinger og arkiv fungere som et bindeledd mellom miljø- og kulturhistorie? Grunnlovens § 112 slår fast at «borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand». Serie 112 undersøker hvordan denne kritiske kunnskapen kan utvikles når nye forskningsperspektiver møter bredden i Nasjonalbibliotekets samling.
Nasjonalbiblioteket
6/3/2020 1:18:24 PM
View

Proveniens. Eiersignaturer, eiermerker og eiernotater i eldre bøker.
Hva kan eiersignaturer, eiermerker og eiernotater fortelle om bruken av og holdninger til bøker i tidligere tider? Halvdagsseminaret vil handle om hvordan menn og kvinners boksamlinger og enkeltbøker kan gi innsikt i eiernes sosiale og kulturelle status, samt i spredningen av ideer og holdninger i Norge. Foredrag ved Øivind Berg, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, «Systema naturæ» – en norsk opplysningsprests naturhistoriske arbeidsbok, Bård Frydenlund, direktør ved Eidsvoll 1814: «… Passende til wort kiære Norges fremtidige Wel». Boksamlingenes betydning for den norske revolusjonen i 1814, og Bente Lavold, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Religiøse bøkers vandringer mellom kvinner på 1600-tallet.
Nasjonalbiblioteket
5/27/2021 11:00:00 AM
View

Roboter, spøkelser og barndom. Philip Newth og hans fantastiske univers
Bøkene om roboten Matilda har underholdt barn i nærmere 40 år. Matildas «far», Philip Newth, har nå gitt arkivet sitt til Nasjonalbiblioteket, og med utgangspunkt i dette vil han snakke om forfatterskapet sitt. Newth blir også intervjuet av Eirik Newth – sønn, astrofysiker og forfatter. For første gang deler han scenen med sin far! Forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande gir en gjennomgang av Newths omfattende forfatterskap for barn og unge. Under seminaret vises unikt materiale fra arkivet.
Nasjonalbiblioteket
3/19/2019 12:00:00 PM
View

Saman om lesing. Haakon Nyhus-seminaret 2018
Med Haakon Nyhuus-seminaret 2018 ynskjer Nasjonalbiblioteket saman med Sogn og Fjordane fylkesbibliotek å synleggjere utviklingsarbeidet som skjer i samarbeid mellom folkebibliotek og skule. Ulike prosjekt vert presenterte for å dele kunnskap og for å vise kva utfordringar og moglegheiter som finst. Lesing står sentralt, og erfaringskonferansen vil slik også vere ei førebuing til Bokåret 2019. Deltaking på seminaret er gratis, lunsj inkludert. Arr: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek i samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
11/29/2018 9:00:00 AM
View

Seminar om EUs automatiske oversettelsestjeneste eTranslation
Flerspråklighet er en kjerneverdi for Europa, men skaper også barrierer i en verden hvor stadig mer informasjon utveksles over landegrenser. Automatisk oversettelse kan bidra til å overvinne disse barrierene og muliggjøre et virkelig flerspråklig Europa. Norge deltar i den digitale delen av EUs infrastrukturprogram Connecting Europe Facility. Et av tilbudene i programmet er eTranslation, som kan brukes av offentlig administrasjon i EØS-området. Seminaret viser hvordan eTranslation kan brukes i daglig arbeid, og diskuterer hvordan offentlige virksomheter i Norge kan styrke det norske språkets funksjonalitet i eTranslation ved å dele språkdata. Seminaret foregår på norsk og engelsk. For mer informasjon og påmelding, se: lr-coordination.eu/no/l2norway Arr: European Language Resource Coordination (ELRC) og Nasjonalbiblioteket.
Nasjonalbiblioteket
11/20/2018 9:00:00 AM
View

Snø- og isdekte alper 1820–2020
«Fjeldreisen» studentene Keilhau og Boeck gjorde med den lokalkjente reinjegeren Urden sommeren 1820, har i ettertid fått status som en skjellsettende oppdagelse i historier om norsk naturvitenskap, fjellsport, fotturisme, nasjonalromantikk og malerkunst. Tegningene og akvarellene fra turen er vesentlig for alle historiene. Nasjonalbiblioteket har både de første skissene og senere bearbeidelser og reproduksjoner i flere ulike teknikker. Nå er det på tide å granske materialet nærmere etter 200 år med bildekultur, teknologisk utvikling, naturutnyttelse og klimaendringer. Fagserien «Serie 112» undersøker hvordan klima- og miljøendringer kaster nytt lys over vår forståelse av kulturarv og historie.
Nasjonalbiblioteket
9/16/2020 8:00:00 AM
View

Snø og isdekte Alper 1820–2021. Oppmåling, opptegning og kartlegging av fjellet.
Tegningene etter «Fjeldreisen» i Jotunheimen som studentene Keilhau og Boeck gjorde med den lokalkjente reinjegeren Urden sommeren 1820, ble markert med flere fagarrangementer i 2020. Vi fortsetter i 2021 med flere seminarer for å granske materialet nærmere etter over 200 år med bildekultur, teknologisk utvikling, naturutnyttelse og klimaendringer. Allerede i 1801 målte Jens Esmark høyden på Snøhetta. I dette seminaret fokuserer vi på oppmåling, opptegning og kartlegging av fjellet, fra Esmark og Christopher Hansteen og fram til vår egen tid. Arrangementet inngår i Serie 112. Kulturarv i miljøperspektiv. Arrangementsbilde: Baltazar Mathias Keilhau: Utsikt fra Mugnafjell, 12. juli 1820. Eier: Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
3/24/2021 4:00:08 PM
View

Språk + ord = Identitet?
Språk skildrer ikke bare opplevelsene våre, men kan konstruere dem også. Hvilke ord brukes til å beskrive representasjon og identitet i Norge? Redselen for å bruke ord feil kan skape hemninger i dialog om identitet og tilhørighet. TrAP og Nasjonalbiblioteket inviterer til seminar og workshop med kunstner Aleyda Rocha, oversetter Ika Kaminka, forfatter Guro Sibeko, professor Kristin Ørjasæter og forskningsbibliotekarer Michelle Tisdel og Lars Johnsen. Det sies at i Norge i dag har vi i stor grad importert og overtatt andre språks ord og begreper for å beskrive identitet og ulikheter i folkegrupper, nasjonaliteter, hudfarge og seksuell legning. Trenger vi egne norske begreper som passer bedre til vår nordiske virkelighet? Særlig bruken av historisk funderte uttrykk kan være vanskelige å forsvare. Hva med å lage nyord? Og hvordan få nyord implementert i språket? Med dette arrangementet utforsker vi ord, språk og fremstillinger av identitet.
Nasjonalbiblioteket
6/2/2021 11:00:00 AM
View

Sted, fiksjon og historie. Konferanse - dag 1
Litteratur former steder, og steder former litteratur. I forbindelse med Bokåret 2019 inviterer Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket til en todagers konferanse. Her vil vi ta opp forholdet mellom forfatter, verk og lokalsamfunn, samt relasjonen mellom historieskrivning og fiksjon. Medvirkende: Sumaya Jirde Ali, Gaute Heivoll, Sigmund Løvåsen, Arnhild Skre, Ingar Sletten Kolloen, Hilde Gunn Slottemo, Ola Svein Stugu, Hans P. Hosar, Dag Hundstad, Anniken Greve, Jan Inge Sørbø, Janke Klok, Marianne Egeland og Magnus Nilsson. Onsdag kl. 10.00–15.30. Torsdag kl. 09.30–15.00 Program Onsdag 5. juni 10.00–10.10 Åpning v/Hege S. Høsøien, avdelingsdirektør Fag og forskning, Nasjonalbiblioteket 10.10–10.50 Anniken Greve, Universitetet i Tromsø: Om stedets filosofi. 10.50–13.00 Sesjon 1: Forfatteren i det lokale Janke Klok, Rijksuniversiteit Groningen: Norske forfatteres Feminapolis ved fire av dem. Marianne Egeland, Universitetet i Oslo: «Bjørnsons aand lever – og sterkest paa Aulestad.» Dag Hundstad, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket: Krag, Scott og den litterære iscenesettelsen av Sørlandet. 13.00–14.00 Pause 14.00–15.00 Sesjon 2: Lokalsamfunnet i verket Samtale mellom Jan Inge Sørbø, Høgskulen i Volda, og Ingar Sletten Kolloen, Høgskolen i Innlandet. Ledet av biograf og historiker Arnhild Skre. 15.00-15.30 Diskusjon
Nasjonalbiblioteket
6/5/2019 8:00:00 AM
View

Sted, fiksjon og historie. Konferanse - dag 2
Litteratur former steder, og steder former litteratur. I forbindelse med Bokåret 2019 inviterer Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket til en todagers konferanse. Her vil vi ta opp forholdet mellom forfatter, verk og lokalsamfunn, samt relasjonen mellom historieskrivning og fiksjon. Medvirkende: Sumaya Jirde Ali, Gaute Heivoll, Sigmund Løvåsen, Arnhild Skre, Ingar Sletten Kolloen, Hilde Gunn Slottemo, Ola Svein Stugu, Hans P. Hosar, Dag Hundstad, Anniken Greve, Jan Inge Sørbø, Janke Klok, Marianne Egeland og Magnus Nilsson. Onsdag kl. 10.00–15.30. Torsdag kl. 09.30–15.00 Program 09.30–10.00 Introduksjon til dagens program Opplesning v/forfatter Sigmund Løvåsen 10.00–12.00 Sesjon 3: Den sosiale følelsen av sted Sumaya Jirde Ali, forfatter og samfunnsdebattant: Frivillig og ufrivillig representasjon. Magnus Nilsson, Malmö universitet: Den sociala känslan för plats i svensk arbetarlitteratur. Ola Svein Stugu, NTNU (emeritus): Det store hamskiftet mellom fiksjon og faghistorie. 11.45–12.45 Pause 12.45–14.30 Sesjon 4: Fiksjon og virkelighet Gaute Heivoll, forfatter: Tekstens forankring Hilde Gunn Slottemo, Nord universitet: «… så bann på det er sant!” Om fiksjon, forskning og akademiske bukkeritt. Hans P. Hosar, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket: Patriarkatet i Katthult, Yoknapatawpha og nokre andre stader… 14.30–15.00 Oppsummering v/Arnhild Skre
Nasjonalbiblioteket
6/6/2019 7:30:00 AM
View

Talegjenkjenning på norsk. Innspillseminar om talegjenkjenning og maskinlæring på norsk
Det finnes i dag store mengder digitalt materiale i statlige institusjoner. Dette materialet kan brukes til å lage akustiske modeller og språkmodeller for norsk talegjenkjenning. Hvordan kan dette arbeidet gjennomføres, og kan en slik satsing hjelpe markedsaktører til å lage bedre taleteknologiske tjenester for norsk? Hvem kan ta ansvaret? Er det statens oppgave å sikre norsk talegjenkjenning? Språkrådet og Nasjonalbiblioteket ønsker med dette seminaret å løfte frem og diskutere disse problemstillingene.
Nasjonalbiblioteket
9/18/2019 8:00:00 AM
View

The Hermeneutics of Bibliographic Data and Cultural Metadata - part 2
Dette er et webinar i Zoom. Bibliografiske data som blir akkumulerte gjennom hundreår med katalogiserings- og registreringsarbeid ved fag-, forskings- og folkebibliotek, er ein lite undersøkt kjelde til kunnskap. Framveksten av digital humaniora har stimulert til datadriven forsking på bibliografier. Denne konferansen bringer saman forskarar frå inn- og utland som vil diskutere bibliografisjangeren frå heilt nye perspektiv og demonstrere innovative metodar for å analysere bibliografiske datasett. Innlegg ved Mikko Tolonen, Andrew Piper, Sissel Furuseth, Nils Pharo, Trond Aalberg, Elise Conradi, Oddrun Ohren, Lars Johnsen og Jens-Morten Hanssen.
Nasjonalbiblioteket
11/6/2020 2:31:57 PM
View

Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar
Hvorfor besøker vi utstillinger om forfattere og litteratur? Det finnes flere og flere forfattermuseer og forfattersentre i Norge, og bibliotekene lager regelmessig litteraturutstillinger. Er vi først og fremst opptatt av forfatterens liv eller forfatterens tekster når vi besøker slike utstillinger? Kan slike utstillinger brukes som møtesteder og bidra til et demokratisk samfunn? Hvilke strategier bruker museer, sentre og biblioteker når de stiller ut litteratur og forfattere, og hvorfor? Program 13.00-13.20: Elizabeth Beanca Halvorsen (forfatter) leser fra En landsbylege i Kafkas dødsværelse 13.20-13.40: Om forskningsprosjektet TRAUM (Transforming Author Museums). Ulrike Spring (historiker, Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Oslo) 13.40-14.00: Om Nasjonalbibliotekets litterære utstillinger 1999-2019. Arthur Tennøe (seksjonleder, Nasjonalbiblioteket) 14.00-14.20: Om forfattersentrer som steder for viten og deltakelse. Inger Undheim (direktør, Garborgsenteret) 14.20-14.40: Om utstillingsstrategier på forfattermuseer og forfattersentrer. Thea Aarbakke (museolog, Høgskulen på Vestlandet): 14.40-15.00: Pause 15.00-16.00: Paneldiskusjon. Thea Aarbakke, Inger Undheim, Ulrike Spring, Anka Ryall (litteraturviter, Universitetet i Tromsø), Johan Schimanski (litteraturviter, Universitetet i Oslo). Samtalen ledes av Arthur Tennøe. Seminaret arrangeres i samarbeid med forskningsprosjektet TRAUM (Transforming Author Museums), som gjennomføres av Høgskulen på Vestlandet / Universitetet i Oslo.
Nasjonalbiblioteket
5/28/2019 11:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry