Channel - Fagseminar
Nasjonalbiblioteket forsker på og formidler samlingen til et fagpublikum gjennom fagseminarer. Et utvalg av disse finner du her.
8/6/2019 9:30:32 AM

Channel Videos

Christiane Koren og Camilla Collett - Skriving, posisjonering og nettverksbygging på 1800-tallet
Hvordan posisjonerte man seg for å etablere seg som forfatter på 1800-tallet? Hvordan var det å være skrivende kvinne i et samfunn der kvinner sjelden publiserte? Christiane Korens dagbøker og Camilla Colletts brev fra 1841-51 gis nå ut i skriftserien NB Kilder. Professor i nordisk litteratur Torill Steinfeld forteller om Christiane Korens og Camilla Colletts skriving og vei til forfatterskapet, forskningsbibliotekar Mette Refslund Witting presenterer Colletts brev, direktør ved Eidsvoll 1814 Bård Frydenlund gir oss et blikk på endringer i sosiale nettverk i første del av 1800-tallets Norge, og historiker Karen Arup Seip forteller om nettverksbyggeren Koren.
Nasjonalbiblioteket
1/23/2018 12:00:00 PM
View

Flerkulturelt bibliotekmøte. Dypdykk i somali og polsk litteratur og kultur
Somaliere og polakker utgjør store lånegrupper på norske folkebibliotek. Benytt anledningen til å lære mer om lesevanene og lesekulturen til disse to gruppene. Åpningsinnlegget er av forfatter Sumaya Jirde Ali, som vil snakke om hvordan det er å være somalier i Norge, og viktigheten av å ta vare på sin kulturelle arv. Billedkunstner Dagmara Pater vil på humoristisk vis fortelle om hvordan polakker opplever nordmenn, og journalist Marta Tomczyk-Maryon snakker om trender i polsk barnelitteratur. PROGRAM 10:00 – 10:05 Ønsker velkommen 10:05 – 10:20 Åpningsinnlegg. Sumaia Jirde Ali 10:20 – 11:00 Somali culture and literature. Abdirahman Abtidon 11:00 – 11:20 Pause 11:20 – 12:00 Somali - et skattkammer for språkvitenskapen. Nina Hagen Kaldhol 12:00 – 12:15 Musikkinnslag v/Ali Eegh 12:15 – 13:00 Lunsj 13:00 – 13:35 Hvordan være polakk i Norge? Dagmara Pater 13:35 – 14:00 Polsk krimlitteratur fra kommunisttiden til nåtiden. Urszula Lach 14:00 – 14:20 Pause 14:20 – 14:50 Polsk barnelitteratur, trender og temaer. Marta Tomczyk-Maryon 14:50 – 15:20 Polsk samtidslitteratur, trender i polsk litteratur. Joanna Rzadkowska 15:20 – 15:30 Nytt fra Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
5/3/2018 8:00:00 AM
View

A.O. Vinje i Drammens Tidende. Fagseminar
I årene 1851–1859 sendte A.O. Vinje jevnlig korrespondentbrev til Drammens Tidende, den første dagsavisa utenfor hovedstaden. Nå publiseres disse samlet, som e-bok og på nett, redigert av Nina Marie Evensen og Jon Haarberg. Korrespondentbrevene blir presentert og diskutert i sine historiske kontekster, med bidrag fra Nina Marie Evensen og Jon Haarberg, begge fra Universitetet i Oslo, Aina Nøding fra Nasjonalbiblioteket og Ottar Grepstad fra Nynorsk kultursentrum.
Nasjonalbiblioteket
4/4/2018 11:00:00 AM
View

Bilder for en bærekraftig fremtid. Fagseminar i serien «Bilder som kilder»
Kan engasjement for jordens nåtid og fremtid skapes ved å kombinere naturfag med kunst og digital bildemodellering? Edvin Østergaard er professor i i kunst og vitenskap i læring på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han skal snakke om kunst og naturvitenskap som komplementære erkjennelsesformer innenfor utdanning i skolen. Kan oppøving av sanser og evne til å knytte erfaring til abstrakt kunnskap gi innsikt i forbundethet med naturen? Anne-Katrine Faber er forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun skal snakke om hvordan kunnskap og engasjement formidles og skapes ved hjelp av bildemodellering og animasjonsfilm. Kan virtuelle virkeligheter skape fellesskap med naturen som fører til ansvarsbevissthet og handling?
Nasjonalbiblioteket
11/27/2018 1:00:00 PM
View

Biografisk bruk av bilder. Fagseminar i serien «Bilder som kilder»
Arrangør: Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk biografisk selskap Vi ser nærmere på hvordan fotografier, trykk og malerier kan brukes aktivt sammen med tekst for å få innsikt i et menneskes liv og virke. Gir bilder større nærhet til menneskenes relasjoner og omgivelser, og hvilken plass har spørsmål om autentisitet? Hvordan kan biografier etableres med bilder som bærende kildemateriale, og hvordan forstås begrepet «illustrasjon» i biografiske sammenhenger? Til å belyse disse spørsmålene har vi invitert to foredragsholdere med ulike faglige posisjoner og tilnærminger til utforskning av biografisk fremstilling og bilder. Kristin Aavitsland er kunsthistoriker og professor ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, og ble i 2015 valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi. Aavitsland har forsket på visuell kultur i skandinavisk middelalder og tidlig nytid, og kunsthistoriens historie i Norge. I 2014 utgav hun biografien Harry Fett: historien er lengst, og var selv bilderedaktør. Dette kan sies å være en bok innenfor en klassisk biografi-sjanger, der teksten spiller hovedrollen, men samtidig bruker Aavitsland bildemateriale aktivt i analysen. Lisbeth Dreyer er en forfatter, fotograf og filmskaper med base i Bergen. Hun har laget kortfilmer og dokumentarfilmer, og debuterte i 2008 som barnebokforfatter. På forlaget Skald har hun i tillegg til barnebøker også gitt ut Vestlandshagen (2014). Sammen med filmskaperen Skule Eriksen utga hun i 2015 boka Knud Knudsens album. Forfatterne bruker i tillegg til fotografi også brev etter denne fotografen. De sier om boka at den dokumenterer både en epoke i norsk historie og Knudsens eget liv, og den blir presentert som en foto-biografi. Foredrag, mini-utstilling og felles samtale.
Nasjonalbiblioteket
6/4/2018 12:00:00 PM
View

Bøker og lesarar – 1519. Bokhistorisk seminar om dei fyrste bøker trykte for Noreg
9.30 – 9.45: Velkommen ved Nasjonalbiblioteket 9.45– 10.15: Trykt og godt: Den norske bokhistoriens europeiske bakgrunn. Erling Sandmo, leder for Nasjonalbibliotekets kartsenter. 10.15–10.45: Erik Valkendorf – renessansemennesket på Nidaros erkebispestol. Øystein Ekroll, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. 10.45–11.15: Kaffepause 11.15 – 11.45: Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense – Norges to første trykte bøker, Nidarosprovinsens siste. Sigurd Hareide, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge. 11.45 – 12.15: En ukjent biskopshåndbok benyttet i Nidaros under Erik Valkendorf. Espen Karlsen, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 12.15 – 13.15: Lunsj 13.15 – 13.45: En illustrert bønnebok bestilt av Erik Valkendorf i 1520. Bente Lavold, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 13.45 – 14.15: Opdagelsesrejser i kirkens tjeneste – Erik Valkendorfs optegnelser om Finnmarken og Grønland. Karen Skovgaard-Petersen, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 14.15– 14.45: Kaffepause 14.45 – 15.15: Antwerpen – internasjonalt lærdomssenter på 1500-tallet. Benedicte Gamborg Briså, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 15. 15 – 15.45: Hvem leste bøker i 1500-tallets Norge? Karen Arup Seip, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 15:45– 16.00: Avslutning
Nasjonalbiblioteket
5/22/2019 7:30:00 AM
View

Can Artificial Intelligence learn Dewey and assist our patrons? AI-conference
The conference is a collaboration between the National Library of Norway and Stanford University Libraries Artificial Intelligence (AI) is changing the way we access, manage, and process information, which in turn is having a dramatic impact on knowledge production. Libraries will need to play a central role in the preservation and dissemination of knowledge in this new environment. As more and more memory and knowledge institutions’ collections become digital while continuing to expand, we are already observing significant consequences for their upkeep. For the past two years the National library of Norway has experimented with Machine Learning (ML) for library purposes, named after the famous public librarian Nancy Pearl, our AI “Nancy” has worked both with cataloging and analyzing parts of out collection. Based on a limited set of experiments, its already obvious that AI/ML represents a new level in library development. We will present some of the results of this work during the conference. Some of the leading thinkers in the field will participate in the conference, addressing both the opportunities and the challenges that the AI revolution poses to the world in general, and to knowledge institutions specifically, amongst them assistant professor, author and journalist Meredith Broussard, who will talk about how AI not only helps us interpret the world, but also misinterprets and brings bias to it, and CEO of Yewno Ruggero Gramatica, who will address the question of how AI/ML can help us structure the information in the collection of libraries in new ways. A series of organisations including the Danish library central and the oil company Equinor, will share their experiences with AI in analyzing big data or structuring information. By tracing the ideology of Artificial Intelligence and robotics to ancient myths and literary stories George Zarkadakis will explore how the automation of the human intellect is redefining three of the most fundamental human experiences: how we produce economic value, how we relate with each other, and how we govern ourselves. Leaders, technologists, researchers, librarians, and users from university and national libraries worldwide are hereby invited to this first major conference on AI/ML in the library sector, and a conversation about how these technologies are changing our world. We will use the conference as a platform to develop a library community focused on the application of a wide range of AI technologies to internal processes as well as services that deliver information to our patrons. There will be workshops and roundtables after the conference, and we will host an outreach conference on IIIF Thursday 6th December.
Nasjonalbiblioteket
12/5/2018 8:00:00 AM
View

Dokumentere og rekonstruere. Kva funksjon har bilete i kulturminnevernet?
Måndag 12. juni kl. 14.00–16.00 Korleis kan biletmateriale vere ein del av arbeidet med å ta vare på og rekonstruere bygningar og anlegg? Fotoarkivar Stig Storheil i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med å lage ein standard for dokumentasjon og reflekterer i føredraget sitt rundt objektiviteten i dokumentasjonsfotografiet. Lars Jacob Hvinden-Haug er arkitekt hos Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) og fortel mellom anna om koparstikket frå 1779 som blei sentralt i rekonstruksjonen av hagen til Jacob Nicolai Wilse i Spydeberg. Seminaret er ein del av fagformidlingsserien «Bilder som kilder».
Nasjonalbiblioteket
6/12/2017 12:00:00 PM
View

En helgen i grenseland. Caroline Serck-Hanssen om arven fra Trifon av Petsjenga
Den russiske misjonæren Trifon av Petsjenga (ca. 1495–1583) kristnet skoltesamene og grunnla verdens nordligste ortodokse munkesamfunn et par mil fra den nåværende norsk-russiske grensen. Trifon er omtalt i en rekke samiske sagn fra Sør-Varanger. Men hvem var den myteomspunne russiske munken som til dels virket i områder som i dag er norsk territorium? Og hvilken betydning har denne helgenskikkelsen som skoltesamer, russere, ortodokse finner og enkelte nordmenn regner som sin, i dag?
Nasjonalbiblioteket
10/3/2019 7:43:19 AM
View

Frå norrøn til ny tid. Språk og makt gjennom 1000 år
Kva skjer når nye språk møter gamle? Korleis blir språk brukt som symbol for nye makthavarar? I dette seminaret ser tre forskarar nærare på norrønt materiale frå Nasjonalbibliotekets samlingar. Elise Kleivane tek for seg Noregs eldste bok, der runer og latinske bokstavar blir brukte om kvarandre. Anna C. Horn fylgjer Magnus Lagabøtes landslov under ulike makthavarar, og Karoline Kjesrud ser på bruken av det norrøne som symbol i vår tid.
Nasjonalbiblioteket
2/27/2018 12:00:00 PM
View

Gaming the library. Fra kort- og brettspill til ulike typer dataspill
Hva er spill? Hvordan ser spillenes historier ut? Bør spill bevares? Kan vi bruke spill og spillteori for bedre å forstå dagens verden? En av de ledende dataspillforskerne i verden, Patrick Jagoda fra Universitetet i Chicago, besøker Nasjonalbiblioteket for å snakke om bruken av spill før og nå. I tillegg til å se på arkivsamlinger av spill som objekter undersøker han spill som verktøy og hvordan disse kan brukes til å aktivisere biblioteker, museer og andre læringssteder. Foredraget holdes på engelsk. Arrangementet ledes av forskningsbibliotekar Eivind Røssaak.
Nasjonalbiblioteket
8/24/2018 10:00:00 AM
View

Gjenbruk av språkdata gir gevinst
Nasjonalbiblioteket og Språkrådet inviterer til konferanse om hvordan deling av språklige data som din organisasjon sitter på, vil gi bedre brukertjenester og gjøre offentlig sektor mer effektiv. Det offentlige tar i bruk stadig flere språkteknologiske løsninger for å kommunisere med borgerne. Disse løsningene er avhengige av språkdata, etter prinsippet jo flere og bedre data som blir puttet inn i en løsning, jo bedre virker språkteknologien. Uten å være klar over det sitter offentlige aktører på store mengder språkdata som kan brukes til å utvikle språkteknologiske tjenester som samtaleroboter og automatisk oversettelse. Hvilke gevinster får det offentlige ved å sende fra seg slike data? Og hva er egentlig språkdata? Noen typer data er kanskje åpenbare for folk flest, som for eksempel ordbøker og termlister. Men visste du at lister over stavefeil blir brukt i ein praterobot? Og at tidligere oversettelser trengs for å lage nye maskinoversettelser? Og at hvis man skal utvikle kunstig intelligens innen ett fagområde, bruker man allerede eksisterende tekster fra samme fagområde for å lære opp programmene? Vi har invitert eksperter på språkteknologi og kunstig intelligens som skal gi oss eksempler på hva slags data som kan gjenbrukes, og representanter fra både det offentlige og fra næringslivet for å diskutere hvordan Norge skal henge med i den rivende språkteknologiske utviklingen.
Nasjonalbiblioteket
11/8/2018 10:00:00 AM
View

Hei, Siri. Kan du finne ei god bok til meg? Om søking i framtida
Folk søker mye mer enn før – men uten emneordstrenger og invertering. Hvordan kan våre tjenester tilpasses dette? Dagens bibliotekkataloger bygger på fortidens katalogkort, men vil det fortsette slik? Program: Velkommen. Innledning Bibliografiske metadata og drømmer om fantastiske fremtider. Elise Conradi Veien videre for Deichmanske. Marianne Rolfsen og Kjersti Stenerud Steien Søkeatferd og søkestrategier. Kim Tallerås Hey Google, be NRK anbefale en god podcast. Maja Wettmark, Kjartan Michalsen Design af søgegrændseflader. Mette Easger fra Redia
Nasjonalbiblioteket
4/3/2019 8:00:00 AM
View

Hemmeleg kunnskap. Språk og magi i norske svartebøker
Mange norske svartebøker hevda å innehalde hemmeleg kunnskap. Likevel blei noko av kunnskapen kryptert. Kva løyndomar inneheldt desse bøkene? Og kvifor var det viktig å avgrense tilgangen til kunnskapen? Førsteamanuensis Ane Ohrvik avslører nokon av dei skjulte løyndomane og dreg linjene til ein felles europeisk tradisjon. Professor Arne Bugge Amundsen tek for seg den lite kjende historia om «Svarteboken fra Borge» frå 1732. Seminaret er del av serien «Språk i arkiva», der forskarar brukar arkivmateriale for å forstå meir om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
4/24/2018 11:00:00 AM
View

IIIF-conference
The International Image Interoperability Framework (IIIF) is driven by a growing community of the world’s leading research libraries and image repositories working together to produce an interoperable technology and community framework for image delivery. Stanford University Libraries is chairing this effort. The IIIF is anchored by well defined Application Programming Interfaces developed and vetted by an open and rigorous community process. The IIIF community encourages and supports the development of compatible image serving and viewing software that is easy to install and provides a dazzling user experience. The conference will focus on practical use cases to show the participants how the results of the IIIF-work can influence their work with high quality digital images. The new possibilities for collaboration between several institutions on image objects or collections, will also be discussed. IIIF-conference and workshops will take place in Oslo in December. The conference is a collaboration between the National Library of Norway and Stanford University Libraries.
Nasjonalbiblioteket
12/6/2018 8:00:00 AM
View

Libraries in the sky. IFLA Conference
Large-scale collaboration strategies and infrastructures to enhance the use of digital heritage collections In many countries, libraries have worked together to enhance the visibility of their national heritage through a national digital library. In Europe, Europeana is the continental digital library, and humanity as a whole has a World Digital Library to discover its most precious treasures. Now the time has come to reinforce and expand these collaborative initiatives over the cloud, to foster new research opportunities and include born digital documents as well. New kinds of collaborations, large-scale or international, are now needed. Tools like IIIF are becoming standards which must be mastered by librarians, and Research Infrastructures are being created which demand the expertise of librarians on their collections and on information management. Born-digital documents represent new challenges that probably need to be addressed collaboratively, and solutions are still to be found. CONFERENCE PROGRAMME 09:00: Coffee, welcome and opening: Hege Stensrud Høsøien, National Library of Norway Helen Vincent, Chair of IFLA RBSC section 09:30–10:30 Digital Discovery of Cultural Heritage Treasures V. Zupan: Legacy Treasure of the “Svetozar Markovic” university library in Belgrade: Experience from a Digital Environment P. Granholm: Manuscripta – a Digital Catalogue of Manuscripts in Sweden 10:30–10:45 Coffee break 10:45–12:00 Large-scale collection development, discovery and access E. MacGlone: Development of a UK sports collection for the UK Legal Deposit Web Archive J. Simmons: Global Discovery of Special Collections and Archives via the SNAC A. Baillot, F. Vignale: Exploring the cultural heritage of reading: the READ-IT project 12:00–13:00 Lunch 13:00–14:30 Improving access through technology: user experience and IIIF A. Angeletaki: Archives and libraries brought into the 21st century through the use of technology. Lessons learned and challenges to reflect upon. M. Mcgrattan: Digirati: cloud-based infrastructure and services for digital content delivery and content enrichment, centred around the use of IIIF and other open APIs S. Brumfield and J. Howard: Round Trip to Paradise: using IIIF library systems and crowd sourcing platforms. 14:30-14:45 Coffee break 14:45–15:15 Sharing and using collections digitally R. Mouren: The ReACH Project: Promoting universally the Reproduction, storage and sharing of works of Art and Cultural Heritage through digital technologies R. Di Cresce and A. Bolintineanu: Using IIIF to Teach Rare Books, Special Collections and Digital Humanities 15:15–16:15 Open session for comments and conclusion, chaired by Helen Vincent
Nasjonalbiblioteket
4/12/2018 7:00:00 AM
View

Magnus Lagabøtes landslov. Seminar og boklansering
Magnus Rindal og Bjørg Dale Spørck gir i år ut Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov, ei etterlengta, tekstkritisk utgåve som legg til rette for ny forsking fram mot Landslovjubileet i 2024. Utgjevarane og sentrale aktørar i Landslovprosjektet deltar. Boka er trykt i serien Norrøne tekster frå Riksarkivet. Nasjonalbiblioteket vil i høve dagen gi ei spesialframsyning av landslovsmanuskript frå mellomalder og tidleg nytid, deriblant Codex Hardenbergianus, handskriftet som no er i Noreg på utlån frå Danmark.
Nasjonalbiblioteket
12/18/2018 12:00:00 PM
View

Med litteraturen som døråpner – veien videre for språkkafeer
Per Thomas Andersen, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, vil nakke om hvorfor vi skal lese litteratur. Vi vil få eksempler fra Bergen offentlige bibliotek og Tøyen bibliotek om hvordan de driver sine språkkaféer. Veronica Salinas har brukt litteratur som en ressurs inn i språkkafeer i mange år. Nå har hun skrevet et hefte om fordelen med å bruke litteratur og konkrete tips til hvordan du som arrangør kan bruke bøker for å få i gang en god samtale. Ettermiddagen er viet Kjersti Børsum, som er religions- og samfunnsviter og daglig leder av veiledningstjenesten Inspirert AS. Hun vil lede oss gjennom sin presentasjon om flerkulturell kommunikasjon i praksis: Er det sant at litteratur forebygger mismot, magevondt og forvirring når man er i en sårbar livssituasjon? Er biblioteket egentlig en forkledd helsestasjon? Har bibliotekarene en nøkkelrolle i integreringsarbeidet og bør de derfor veies på gullvekt? 09.30 – 10.00: Hvorfor lese litteratur? Foredrag av Per Thomas Andersen, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo 10.00 – 10.20: Frivillig Norge Hvordan kan bibliotekene samarbeide med organisasjonene for å bidra til å gjøre frivilligheten mer tilgjengelig for de som ellers ikke blir spurt? Nancy Herz fra Frivillig.no kommer for å snakke om viktigheten av å spørre alle! 10.20 – 10.40: «Jeg elsker språkkafé!» – Erfaringer fra arbeid med språkkaféer på Bergen Offentlige Bibliotek Lillann Kvalheim Bue – fagkonsulent/bibliotekar Leikny Hovda- prosjektkoordinator/formidler 10.40 – 11.00: Språkkafeer på Tøyen – erfaringer og muligheter v/ Silje Bjerke Deichman Tøyen har lang erfaring med språkkafé, og har i dag tre ulike språkkafeer på biblioteket. Hva har vært viktig for å få språkkafeene til å fungere, og hva er de største utfordringene? Hvilke varianter av språkkafé har vært prøvd, og hvordan tenker vi konseptet språkkafé kan utvikles videre? 11.00 – 11.10: Pause 11.10 – 11.50: Å møtes gjennom litteratur (prosjekt i regi av Leser søker bok) v/Veronica Salinas Litteraturen har en egen evne til å vekke tanker, minner og engasjement hos mennesker på tvers av språk, kultur, alder og referanser. Veronica Salinas (rådgiver i Leser søker bok) har brukt litteratur som en ressurs inn i språkkafeer i mange år. Nå har hun skrevet et hefte om fordelen med å bruke litteratur og konkrete tips til hvordan du som arrangør kan bruke bøker for å få i gang en god samtale. Møt Veronica i samtale med Hanna Bovim Bugge. I samarbeid med Leser søker bok.
Nasjonalbiblioteket
4/25/2019 7:30:00 AM
View

Norske språkpionerar. Generasjonen som reiste ut i verda
Sjeldne språk, framande kulturar, strabasiøse reiser – dette er berre nokre få stikkord frå det oppsiktsvekkjande arbeidet til ein heil generasjon norske språkforskarar. Dei skaffa oss unik innsikt i land som no, hundre år seinare, pregar nyheitene. I dette fagseminaret kastar professor Kari Aga Myklebost lys over Olaf Broch sitt arbeid og hans innverknad i Russland, professor Jan Erik Rekdal ser på Carl Marstrander si forsking frå Irland, og filolog Amund Bjørsnøs presenterer Georg Morgenstierne sin dokumentasjon av minoritetsspråk i Austen. Originalmateriale frå forskarane blir også vist fram. Seminaret er del av serien «Språk i arkiva» Kva er språk? Kva makt har språk? Kva fortel språk om oss? I Nasjonalbibliotekets arkiv og samlingar finn ein skildringar av språk som ikkje lenger er i bruk, biblar på latin, lovtekster på dansk og eventyr på samisk og santalsk. Kva fortel kjeldene om landet vårt, om språket vårt, og om oss? I 2018 arrangerer Nasjonalbiblioteket ei rekkje fagseminar der forskarar brukar dette materialet for å forstå meir om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
9/4/2018 11:00:00 AM
View

Norske utvandrere i USA. Seminar om digitale metoder i migrasjonsforskning
Hva betød lokal tilhørighet og opprinnelsessted for norske innvandrere i USA? Hvordan kan digitale forskningsmetoder bidra med ny innsikt om disse innvandrernes identitet? Kan bruk av for eksempel Jupyter Notebook gjøre det enklere for forskere å komme opp med en egen fortelling om sine funn? I dette åpne seminaret demonstreres mulighetene for å kombinere statistiske data samt geo- og tekstdata for å studere norsk-amerikansk migrasjon. Med forskningsbibliotekarene Jana Sverdljuk, Lars G. Johnsen og dr.art. i etniske studier og migrasjonshistorie, Terje Joranger.
Nasjonalbiblioteket
10/19/2018 8:00:00 AM
View

Nye katalogiseringsreglar. Introduksjon til Resource Description and Access (RDA)
Dette seminaret byr på ein gjennomgang av struktur og organisering av regelverket, nasjonale retningsliner, opplæringsmateriell, hjelpemiddel og faglege forum. Målgruppa er hovudsakleg bibliotektilsette som katalogiserer i norske bibliotek. Trine Adolfsen og Frank Berg Haugen frå Nasjonalbiblioteket vil halde introduksjonen.
Nasjonalbiblioteket
5/22/2019 10:00:00 AM
View

Om «de andre» i arkivene. Fagseminar
I private arkiver dokumenterer vi oss selv. En del av dette er også omtale av andre mennesker og tiden vi lever i. Men noen grupper finnes det mye mer om enn av. Hvem er dette? Og hvordan snakker vi om dem? Forsker Lill-Ann Körber tar for seg en norsk embetsmanns beskrivelse av slaver i en dansk-norsk koloni, mens forskningsbibliotekar Johanne Ostad ser på brevene om og av den første døvblinde personen som lærte å snakke, Ragnhild Kåta. Historiker Lars Lien avslutter med omtalen av jøder i norsk presse i årene 1905–1925. Seminaret er en en del av serien «Språk i arkiva», der forskere bruker arkivmateriale for å forstå mer om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
10/30/2018 12:00:00 PM
View

Roboter, spøkelser og barndom. Philip Newth og hans fantastiske univers
Bøkene om roboten Matilda har underholdt barn i nærmere 40 år. Matildas «far», Philip Newth, har nå gitt arkivet sitt til Nasjonalbiblioteket, og med utgangspunkt i dette vil han snakke om forfatterskapet sitt. Newth blir også intervjuet av Eirik Newth – sønn, astrofysiker og forfatter. For første gang deler han scenen med sin far! Forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande gir en gjennomgang av Newths omfattende forfatterskap for barn og unge. Under seminaret vises unikt materiale fra arkivet.
Nasjonalbiblioteket
3/19/2019 12:00:00 PM
View

Saman om lesing. Haakon Nyhus-seminaret 2018
Med Haakon Nyhuus-seminaret 2018 ynskjer Nasjonalbiblioteket saman med Sogn og Fjordane fylkesbibliotek å synleggjere utviklingsarbeidet som skjer i samarbeid mellom folkebibliotek og skule. Ulike prosjekt vert presenterte for å dele kunnskap og for å vise kva utfordringar og moglegheiter som finst. Lesing står sentralt, og erfaringskonferansen vil slik også vere ei førebuing til Bokåret 2019. Deltaking på seminaret er gratis, lunsj inkludert. Arr: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek i samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
11/29/2018 9:00:00 AM
View

Seminar om EUs automatiske oversettelsestjeneste eTranslation
Flerspråklighet er en kjerneverdi for Europa, men skaper også barrierer i en verden hvor stadig mer informasjon utveksles over landegrenser. Automatisk oversettelse kan bidra til å overvinne disse barrierene og muliggjøre et virkelig flerspråklig Europa. Norge deltar i den digitale delen av EUs infrastrukturprogram Connecting Europe Facility. Et av tilbudene i programmet er eTranslation, som kan brukes av offentlig administrasjon i EØS-området. Seminaret viser hvordan eTranslation kan brukes i daglig arbeid, og diskuterer hvordan offentlige virksomheter i Norge kan styrke det norske språkets funksjonalitet i eTranslation ved å dele språkdata. Seminaret foregår på norsk og engelsk. For mer informasjon og påmelding, se: lr-coordination.eu/no/l2norway Arr: European Language Resource Coordination (ELRC) og Nasjonalbiblioteket.
Nasjonalbiblioteket
11/20/2018 9:00:00 AM
View

Skremme- og trøstebilder - Fagseminar
Religiøse bilder som kobles til politiske hendelser eller menneskers sorg og glede har gjennom tidene både forsterket frykt og gitt trøst. Kunsthistoriker Oddbjørn Sørmoen har arbeidet med religiøs kunst og arkitektur hos Riksantikvaren og English Heritage. Nå ser han på folkelige religiøse bilder som fra slutten av 1800-tallet ble hengt opp på bedehusvegger og i private hjem. Historiker Bente Lavold fra Nasjonalbiblioteket diskuterer bilder og kart som politiske verktøy i kirkebiblene som nordiske reformasjonskonger trykket på 15- og 1600-tallet. Hva er sammenhengen mellom apokalyptiske dyr i biblene og propagandabrosjyrer om tyrkernes grusomheter? Seminaret er en del av fagseminarserien «Bilder som kilder».
Nasjonalbiblioteket
12/4/2017 1:00:00 PM
View

Sted, fiksjon og historie. Konferanse - dag 1
Litteratur former steder, og steder former litteratur. I forbindelse med Bokåret 2019 inviterer Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket til en todagers konferanse. Her vil vi ta opp forholdet mellom forfatter, verk og lokalsamfunn, samt relasjonen mellom historieskrivning og fiksjon. Medvirkende: Sumaya Jirde Ali, Gaute Heivoll, Sigmund Løvåsen, Arnhild Skre, Ingar Sletten Kolloen, Hilde Gunn Slottemo, Ola Svein Stugu, Hans P. Hosar, Dag Hundstad, Anniken Greve, Jan Inge Sørbø, Janke Klok, Marianne Egeland og Magnus Nilsson. Onsdag kl. 10.00–15.30. Torsdag kl. 09.30–15.00 Program Onsdag 5. juni 10.00–10.10 Åpning v/Hege S. Høsøien, avdelingsdirektør Fag og forskning, Nasjonalbiblioteket 10.10–10.50 Anniken Greve, Universitetet i Tromsø: Om stedets filosofi. 10.50–13.00 Sesjon 1: Forfatteren i det lokale Janke Klok, Rijksuniversiteit Groningen: Norske forfatteres Feminapolis ved fire av dem. Marianne Egeland, Universitetet i Oslo: «Bjørnsons aand lever – og sterkest paa Aulestad.» Dag Hundstad, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket: Krag, Scott og den litterære iscenesettelsen av Sørlandet. 13.00–14.00 Pause 14.00–15.00 Sesjon 2: Lokalsamfunnet i verket Samtale mellom Jan Inge Sørbø, Høgskulen i Volda, og Ingar Sletten Kolloen, Høgskolen i Innlandet. Ledet av biograf og historiker Arnhild Skre. 15.00-15.30 Diskusjon
Nasjonalbiblioteket
6/5/2019 8:00:00 AM
View

Sted, fiksjon og historie. Konferanse - dag 2
Litteratur former steder, og steder former litteratur. I forbindelse med Bokåret 2019 inviterer Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket til en todagers konferanse. Her vil vi ta opp forholdet mellom forfatter, verk og lokalsamfunn, samt relasjonen mellom historieskrivning og fiksjon. Medvirkende: Sumaya Jirde Ali, Gaute Heivoll, Sigmund Løvåsen, Arnhild Skre, Ingar Sletten Kolloen, Hilde Gunn Slottemo, Ola Svein Stugu, Hans P. Hosar, Dag Hundstad, Anniken Greve, Jan Inge Sørbø, Janke Klok, Marianne Egeland og Magnus Nilsson. Onsdag kl. 10.00–15.30. Torsdag kl. 09.30–15.00 Program 09.30–10.00 Introduksjon til dagens program Opplesning v/forfatter Sigmund Løvåsen 10.00–12.00 Sesjon 3: Den sosiale følelsen av sted Sumaya Jirde Ali, forfatter og samfunnsdebattant: Frivillig og ufrivillig representasjon. Magnus Nilsson, Malmö universitet: Den sociala känslan för plats i svensk arbetarlitteratur. Ola Svein Stugu, NTNU (emeritus): Det store hamskiftet mellom fiksjon og faghistorie. 11.45–12.45 Pause 12.45–14.30 Sesjon 4: Fiksjon og virkelighet Gaute Heivoll, forfatter: Tekstens forankring Hilde Gunn Slottemo, Nord universitet: «… så bann på det er sant!” Om fiksjon, forskning og akademiske bukkeritt. Hans P. Hosar, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket: Patriarkatet i Katthult, Yoknapatawpha og nokre andre stader… 14.30–15.00 Oppsummering v/Arnhild Skre
Nasjonalbiblioteket
6/6/2019 7:30:00 AM
View

Talegjenkjenning på norsk. Innspillseminar om talegjenkjenning og maskinlæring på norsk
Det finnes i dag store mengder digitalt materiale i statlige institusjoner. Dette materialet kan brukes til å lage akustiske modeller og språkmodeller for norsk talegjenkjenning. Hvordan kan dette arbeidet gjennomføres, og kan en slik satsing hjelpe markedsaktører til å lage bedre taleteknologiske tjenester for norsk? Hvem kan ta ansvaret? Er det statens oppgave å sikre norsk talegjenkjenning? Språkrådet og Nasjonalbiblioteket ønsker med dette seminaret å løfte frem og diskutere disse problemstillingene.
Nasjonalbiblioteket
9/18/2019 8:00:00 AM
View

Vidar Sandbeck, songane og lyrikken. Fagseminar
Arrangør: Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk viseakademi. Multikunstnaren Vidar Sandbeck ville ha fylt 100 år i 2018. Nasjonalbiblioteket markerer dette med eit seminar med vekt på det han er mest kjend for, nemleg songane og lyrikken. Program 13.00 Kunstnarisk innslag v/ Lars Klevstrand 13.10 Velkomen v/ Richard Gjems 13.15 Ole Karlsen: Ein introduksjon til Vidar Sandbecks lyrikk 14.00 Trond Haugen: Fattigmannsblommer, Vidar Sandbecks musikalske poesi 14.45 Pause 14.55 Kunstnarisk innslag 15:00 Odd Skårberg: En stemme, en stil og en stemning. Eit forsøk på å sjå Vidar Sandbeck i lys av norsk populærmusikkhistorie. 15:45 Avrunding og kunstnarisk innslag.
Nasjonalbiblioteket
9/5/2018 11:00:00 AM
View

Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar
Hvorfor besøker vi utstillinger om forfattere og litteratur? Det finnes flere og flere forfattermuseer og forfattersentre i Norge, og bibliotekene lager regelmessig litteraturutstillinger. Er vi først og fremst opptatt av forfatterens liv eller forfatterens tekster når vi besøker slike utstillinger? Kan slike utstillinger brukes som møtesteder og bidra til et demokratisk samfunn? Hvilke strategier bruker museer, sentre og biblioteker når de stiller ut litteratur og forfattere, og hvorfor? Program 13.00-13.20: Elizabeth Beanca Halvorsen (forfatter) leser fra En landsbylege i Kafkas dødsværelse 13.20-13.40: Om forskningsprosjektet TRAUM (Transforming Author Museums). Ulrike Spring (historiker, Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Oslo) 13.40-14.00: Om Nasjonalbibliotekets litterære utstillinger 1999-2019. Arthur Tennøe (seksjonleder, Nasjonalbiblioteket) 14.00-14.20: Om forfattersentrer som steder for viten og deltakelse. Inger Undheim (direktør, Garborgsenteret) 14.20-14.40: Om utstillingsstrategier på forfattermuseer og forfattersentrer. Thea Aarbakke (museolog, Høgskulen på Vestlandet): 14.40-15.00: Pause 15.00-16.00: Paneldiskusjon. Thea Aarbakke, Inger Undheim, Ulrike Spring, Anka Ryall (litteraturviter, Universitetet i Tromsø), Johan Schimanski (litteraturviter, Universitetet i Oslo). Samtalen ledes av Arthur Tennøe. Seminaret arrangeres i samarbeid med forskningsprosjektet TRAUM (Transforming Author Museums), som gjennomføres av Høgskulen på Vestlandet / Universitetet i Oslo.
Nasjonalbiblioteket
5/28/2019 11:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry