Channel - Seminar
Et utvalg av Nasjonalbibliotekets egne seminarer
03.10.2018 12:50:53

Channel Videos

Bokbindkunst & dekorert papir. Bokhistorisk workshop
Arrangement fredag 25. mai. kl. 09.30 Bokbindets utforming utgjør et vesentlig estetisk og appellerende element i bokkunsten. Nasjonalbiblioteket har utviklet et norsk begrepsapparat og manualer som arbeidsstøtte til den som vil beskrive hvordan bokbind er utført. Årets bokhistoriske workshop ser nærmere på både bokbindbeskrivelse, norsk bokkunst og dekorert papir gjennom 500 år. Med forskningsbibliotekar Anne Eidsfelt, bok- og papirkonservator Nina Hesselberg-Wang, og papirmaker og fagbokforfatter Susanne Krausse. Påmeldingsfrist: 22 mai. PROGRAM 09:30 Velkommen og introduksjon: Arthur Tennøe, seksjonsleder Nasjonalbiblioteket. 09:40 Presentasjon av manualer for bokbindbeskrivelse og norsk begrepsapparat: Anne Eidsfeldt, forskningsbibliotekar og Nina Hesselberg-Wang, bok- og papirkonservator, Nasjonalbiblioteket 10:00 Decorated paper – diversity and individuality: Susanne Krause, dekorert papirmaker og fagbokforfatter, Hamburg 10:45 Norges fremste bokkunstner H.M.Refsum: Nina Hesselberg-Wang, Bok- og papirkonservator 11:15 Kaffe 11:30 Fremvisning av et stort utvalg bøker fra NBs samling utstyrt med dekorert papir fra forskjellige tidsepoker og fremstilt med forskjellige teknikker. 12:30 Slutt
Nasjonalbiblioteket
25.05.2018 07:30:00
View

Christiane Koren og Camilla Collett - Skriving, posisjonering og nettverksbygging på 1800-tallet
Arrangement tirsdag 23. januar kl. 13.00 Hvordan posisjonerte man seg for å etablere seg som forfatter på 1800-tallet? Hvordan var det å være skrivende kvinne i et samfunn der kvinner sjelden publiserte? Christiane Korens dagbøker og Camilla Colletts brev fra 1841-51 gis nå ut i skriftserien NB Kilder. Professor i nordisk litteratur Torill Steinfeld forteller om Christiane Korens og Camilla Colletts skriving og vei til forfatterskapet, forskningsbibliotekar Mette Refslund Witting presenterer Colletts brev, direktør ved Eidsvoll 1814 Bård Frydenlund gir oss et blikk på endringer i sosiale nettverk i første del av 1800-tallets Norge, og historiker Karen Arup Seip forteller om nettverksbyggeren Koren. For fullt program, se nb.no.
Nasjonalbiblioteket
23.01.2018 12:00:00
View

Flerkulturelt bibliotekmøte. Dypdykk i somali og polsk litteratur og kultur
Arrangement torsdag 3. mai kl. 10.00 Somaliere og polakker utgjør store lånegrupper på norske folkebibliotek. Benytt anledningen til å lære mer om lesevanene og lesekulturen til disse to gruppene. Åpningsinnlegget er av forfatter Sumaya Jirde Ali, som vil snakke om hvordan det er å være somalier i Norge, og viktigheten av å ta vare på sin kulturelle arv. Billedkunstner Dagmara Pater vil på humoristisk vis fortelle om hvordan polakker opplever nordmenn, og journalist Marta Tomczyk-Maryon snakker om trender i polsk barnelitteratur. PROGRAM 10:00 – 10:05 Ønsker velkommen 10:05 – 10:20 Åpningsinnlegg. Sumaia Jirde Ali 10:20 – 11:00 Somali culture and literature. Abdirahman Abtidon 11:00 – 11:20 Pause 11:20 – 12:00 Somali - et skattkammer for språkvitenskapen. Nina Hagen Kaldhol 12:00 – 12:15 Musikkinnslag v/Ali Eegh 12:15 – 13:00 Lunsj 13:00 – 13:35 Hvordan være polakk i Norge? Dagmara Pater 13:35 – 14:00 Polsk krimlitteratur fra kommunisttiden til nåtiden. Urszula Lach 14:00 – 14:20 Pause 14:20 – 14:50 Polsk barnelitteratur, trender og temaer. Marta Tomczyk-Maryon 14:50 – 15:20 Polsk samtidslitteratur, trender i polsk litteratur. Joanna Rzadkowska 15:20 – 15:30 Nytt fra Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
03.05.2018 08:00:00
View

A.O. Vinje i Drammens Tidende. Fagseminar
Arrangement onsdag 4. april kl. 14.00 I årene 1851–1859 sendte A.O. Vinje jevnlig korrespondentbrev til Drammens Tidende, den første dagsavisa utenfor hovedstaden. Nå publiseres disse samlet, som e-bok og på nett, redigert av Nina Marie Evensen og Jon Haarberg. Korrespondentbrevene blir presentert og diskutert i sine historiske kontekster, med bidrag fra Nina Marie Evensen og Jon Haarberg, begge fra Universitetet i Oslo, Aina Nøding fra Nasjonalbiblioteket og Ottar Grepstad fra Nynorsk kultursentrum.
Nasjonalbiblioteket
04.04.2018 11:00:00
View

Bilder for en bærekraftig fremtid. Fagseminar i serien «Bilder som kilder»
Kan engasjement for jordens nåtid og fremtid skapes ved å kombinere naturfag med kunst og digital bildemodellering? Edvin Østergaard er professor i i kunst og vitenskap i læring på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han skal snakke om kunst og naturvitenskap som komplementære erkjennelsesformer innenfor utdanning i skolen. Kan oppøving av sanser og evne til å knytte erfaring til abstrakt kunnskap gi innsikt i forbundethet med naturen? Anne-Katrine Faber er forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun skal snakke om hvordan kunnskap og engasjement formidles og skapes ved hjelp av bildemodellering og animasjonsfilm. Kan virtuelle virkeligheter skape fellesskap med naturen som fører til ansvarsbevissthet og handling?
Nasjonalbiblioteket
27.11.2018 13:00:00
View

Biografisk bruk av bilder. Fagseminar i serien «Bilder som kilder»
Arrangement mandag 4. juni kl. 14.00 Arrangør: Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk biografisk selskap Vi ser nærmere på hvordan fotografier, trykk og malerier kan brukes aktivt sammen med tekst for å få innsikt i et menneskes liv og virke. Gir bilder større nærhet til menneskenes relasjoner og omgivelser, og hvilken plass har spørsmål om autentisitet? Hvordan kan biografier etableres med bilder som bærende kildemateriale, og hvordan forstås begrepet «illustrasjon» i biografiske sammenhenger? Til å belyse disse spørsmålene har vi invitert to foredragsholdere med ulike faglige posisjoner og tilnærminger til utforskning av biografisk fremstilling og bilder. Kristin Aavitsland er kunsthistoriker og professor ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, og ble i 2015 valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi. Aavitsland har forsket på visuell kultur i skandinavisk middelalder og tidlig nytid, og kunsthistoriens historie i Norge. I 2014 utgav hun biografien Harry Fett: historien er lengst, og var selv bilderedaktør. Dette kan sies å være en bok innenfor en klassisk biografi-sjanger, der teksten spiller hovedrollen, men samtidig bruker Aavitsland bildemateriale aktivt i analysen. Lisbeth Dreyer er en forfatter, fotograf og filmskaper med base i Bergen. Hun har laget kortfilmer og dokumentarfilmer, og debuterte i 2008 som barnebokforfatter. På forlaget Skald har hun i tillegg til barnebøker også gitt ut Vestlandshagen (2014). Sammen med filmskaperen Skule Eriksen utga hun i 2015 boka Knud Knudsens album. Forfatterne bruker i tillegg til fotografi også brev etter denne fotografen. De sier om boka at den dokumenterer både en epoke i norsk historie og Knudsens eget liv, og den blir presentert som en foto-biografi. Foredrag, mini-utstilling og felles samtale.
Nasjonalbiblioteket
04.06.2018 12:00:00
View

Can Artificial Intelligence learn Dewey and assist our patrons? AI-conference
The conference is a collaboration between the National Library of Norway and Stanford University Libraries Artificial Intelligence (AI) is changing the way we access, manage, and process information, which in turn is having a dramatic impact on knowledge production. Libraries will need to play a central role in the preservation and dissemination of knowledge in this new environment. As more and more memory and knowledge institutions’ collections become digital while continuing to expand, we are already observing significant consequences for their upkeep. For the past two years the National library of Norway has experimented with Machine Learning (ML) for library purposes, named after the famous public librarian Nancy Pearl, our AI “Nancy” has worked both with cataloging and analyzing parts of out collection. Based on a limited set of experiments, its already obvious that AI/ML represents a new level in library development. We will present some of the results of this work during the conference. Some of the leading thinkers in the field will participate in the conference, addressing both the opportunities and the challenges that the AI revolution poses to the world in general, and to knowledge institutions specifically, amongst them assistant professor, author and journalist Meredith Broussard, who will talk about how AI not only helps us interpret the world, but also misinterprets and brings bias to it, and CEO of Yewno Ruggero Gramatica, who will address the question of how AI/ML can help us structure the information in the collection of libraries in new ways. A series of organisations including the Danish library central and the oil company Equinor, will share their experiences with AI in analyzing big data or structuring information. By tracing the ideology of Artificial Intelligence and robotics to ancient myths and literary stories George Zarkadakis will explore how the automation of the human intellect is redefining three of the most fundamental human experiences: how we produce economic value, how we relate with each other, and how we govern ourselves. Leaders, technologists, researchers, librarians, and users from university and national libraries worldwide are hereby invited to this first major conference on AI/ML in the library sector, and a conversation about how these technologies are changing our world. We will use the conference as a platform to develop a library community focused on the application of a wide range of AI technologies to internal processes as well as services that deliver information to our patrons. There will be workshops and roundtables after the conference, and we will host an outreach conference on IIIF Thursday 6th December.
Nasjonalbiblioteket
05.12.2018 08:00:00
View

Gaming the library. Fra kort- og brettspill til ulike typer dataspill
Arrangement 24. august kl. 12.00 Hva er spill? Hvordan ser spillenes historier ut? Bør spill bevares? Kan vi bruke spill og spillteori for bedre å forstå dagens verden? En av de ledende dataspillforskerne i verden, Patrick Jagoda fra Universitetet i Chicago, besøker Nasjonalbiblioteket for å snakke om bruken av spill før og nå. I tillegg til å se på arkivsamlinger av spill som objekter undersøker han spill som verktøy og hvordan disse kan brukes til å aktivisere biblioteker, museer og andre læringssteder. Foredraget holdes på engelsk. Arrangementet ledes av forskningsbibliotekar Eivind Røssaak.
Nasjonalbiblioteket
24.08.2018 10:00:00
View

Gjenbruk av språkdata gir gevinst
Nasjonalbiblioteket og Språkrådet inviterer til konferanse om hvordan deling av språklige data som din organisasjon sitter på, vil gi bedre brukertjenester og gjøre offentlig sektor mer effektiv. Det offentlige tar i bruk stadig flere språkteknologiske løsninger for å kommunisere med borgerne. Disse løsningene er avhengige av språkdata, etter prinsippet jo flere og bedre data som blir puttet inn i en løsning, jo bedre virker språkteknologien. Uten å være klar over det sitter offentlige aktører på store mengder språkdata som kan brukes til å utvikle språkteknologiske tjenester som samtaleroboter og automatisk oversettelse. Hvilke gevinster får det offentlige ved å sende fra seg slike data? Og hva er egentlig språkdata? Noen typer data er kanskje åpenbare for folk flest, som for eksempel ordbøker og termlister. Men visste du at lister over stavefeil blir brukt i ein praterobot? Og at tidligere oversettelser trengs for å lage nye maskinoversettelser? Og at hvis man skal utvikle kunstig intelligens innen ett fagområde, bruker man allerede eksisterende tekster fra samme fagområde for å lære opp programmene? Vi har invitert eksperter på språkteknologi og kunstig intelligens som skal gi oss eksempler på hva slags data som kan gjenbrukes, og representanter fra både det offentlige og fra næringslivet for å diskutere hvordan Norge skal henge med i den rivende språkteknologiske utviklingen.
Nasjonalbiblioteket
08.11.2018 10:00:00
View

Hemmeleg kunnskap. Språk og magi i norske svartebøker
Arrangement 24. april kl.13.00 Mange norske svartebøker hevda å innehalde hemmeleg kunnskap. Likevel blei noko av kunnskapen kryptert. Kva løyndomar inneheldt desse bøkene? Og kvifor var det viktig å avgrense tilgangen til kunnskapen? Førsteamanuensis Ane Ohrvik avslører nokon av dei skjulte løyndomane og dreg linjene til ein felles europeisk tradisjon. Professor Arne Bugge Amundsen tek for seg den lite kjende historia om «Svarteboken fra Borge» frå 1732. Seminaret er del av serien «Språk i arkiva», der forskarar brukar arkivmateriale for å forstå meir om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
24.04.2018 11:00:00
View

IIIF-conference
The International Image Interoperability Framework (IIIF) is driven by a growing community of the world’s leading research libraries and image repositories working together to produce an interoperable technology and community framework for image delivery. Stanford University Libraries is chairing this effort. The IIIF is anchored by well defined Application Programming Interfaces developed and vetted by an open and rigorous community process. The IIIF community encourages and supports the development of compatible image serving and viewing software that is easy to install and provides a dazzling user experience. The conference will focus on practical use cases to show the participants how the results of the IIIF-work can influence their work with high quality digital images. The new possibilities for collaboration between several institutions on image objects or collections, will also be discussed. IIIF-conference and workshops will take place in Oslo in December. The conference is a collaboration between the National Library of Norway and Stanford University Libraries.
Nasjonalbiblioteket
06.12.2018 08:00:00
View

Libraries in the sky. IFLA Conference
Arrangement torsdag 12. april kl. 9.00 Large-scale collaboration strategies and infrastructures to enhance the use of digital heritage collections In many countries, libraries have worked together to enhance the visibility of their national heritage through a national digital library. In Europe, Europeana is the continental digital library, and humanity as a whole has a World Digital Library to discover its most precious treasures. Now the time has come to reinforce and expand these collaborative initiatives over the cloud, to foster new research opportunities and include born digital documents as well. New kinds of collaborations, large-scale or international, are now needed. Tools like IIIF are becoming standards which must be mastered by librarians, and Research Infrastructures are being created which demand the expertise of librarians on their collections and on information management. Born-digital documents represent new challenges that probably need to be addressed collaboratively, and solutions are still to be found. CONFERENCE PROGRAMME 09:00: Coffee, welcome and opening: Hege Stensrud Høsøien, National Library of Norway Helen Vincent, Chair of IFLA RBSC section 09:30–10:30 Digital Discovery of Cultural Heritage Treasures V. Zupan: Legacy Treasure of the “Svetozar Markovic” university library in Belgrade: Experience from a Digital Environment P. Granholm: Manuscripta – a Digital Catalogue of Manuscripts in Sweden 10:30–10:45 Coffee break 10:45–12:00 Large-scale collection development, discovery and access E. MacGlone: Development of a UK sports collection for the UK Legal Deposit Web Archive J. Simmons: Global Discovery of Special Collections and Archives via the SNAC A. Baillot, F. Vignale: Exploring the cultural heritage of reading: the READ-IT project 12:00–13:00 Lunch 13:00–14:30 Improving access through technology: user experience and IIIF A. Angeletaki: Archives and libraries brought into the 21st century through the use of technology. Lessons learned and challenges to reflect upon. M. Mcgrattan: Digirati: cloud-based infrastructure and services for digital content delivery and content enrichment, centred around the use of IIIF and other open APIs S. Brumfield and J. Howard: Round Trip to Paradise: using IIIF library systems and crowd sourcing platforms. 14:30-14:45 Coffee break 14:45–15:15 Sharing and using collections digitally R. Mouren: The ReACH Project: Promoting universally the Reproduction, storage and sharing of works of Art and Cultural Heritage through digital technologies R. Di Cresce and A. Bolintineanu: Using IIIF to Teach Rare Books, Special Collections and Digital Humanities 15:15–16:15 Open session for comments and conclusion, chaired by Helen Vincent
Nasjonalbiblioteket
12.04.2018 07:00:00
View

Magnus Lagabøtes landslov. Seminar og boklansering
Magnus Rindal og Bjørg Dale Spørck gir i år ut Kong Magnus Håkonsson Lagabøtes landslov, ei etterlengta, tekstkritisk utgåve som legg til rette for ny forsking fram mot Landslovjubileet i 2024. Utgjevarane og sentrale aktørar i Landslovprosjektet deltar. Boka er trykt i serien Norrøne tekster frå Riksarkivet. Nasjonalbiblioteket vil i høve dagen gi ei spesialframsyning av landslovsmanuskript frå mellomalder og tidleg nytid, deriblant Codex Hardenbergianus, handskriftet som no er i Noreg på utlån frå Danmark.
Nasjonalbiblioteket
18.12.2018 12:00:00
View

NBs bokhistoriske seminar 2018. Nasjonsbygging, forlagsvirksomhet og lesere 1850–1925
Arrangement torsdag 24. mai kl. 09.00 Hvilken rolle spilte skandinavismen for norske forfattere og det norske bokmarkedet? Hvilke følger fikk det at det som ble den norske nasjonallitteraturen, ble skapt i et dansk-norsk språk i et felles dansk-norsk bokmarked? Og hvordan skal vi forstå det såkalte hjemkjøpet av «de fire store» fra danske Gyldendal i 1925? Seminaret vil også handle om forlagsbindets gjennombrudd i Norge og i Sverige, og om folkeskole, lesekunnskaper og behov for bøker til folkeopplysning, læring og underholdning sett i norsk og svensk perspektiv. I forbindelse med seminaret arrangeres det FREDAG 25. mai en workshop i bokbindkunst og dekorert papir. Påmeldingsfrist: 22. mai. PROGRAM 09:00-09:30 Oppmøte 09:30-09:40 Velkommen ved Nasjonalbiblioteket 09:40-09:50 Introduksjon til seminarets tema Forlagsbind 09:50-10:20 Gränssnitt och gränsöverskridanden: Bokbandets transformationer i Sverige under 1800-talets andra hälft. Kristina Lundblad, universitetslektor og dosent ved Avdelingen för bokhistoria, Universitetet i Lund. 10:20-10:50 Foreløpig tittel: Om norske bokomslag ca. 1850-1900. Einar Økland, forfatter. 10:50-11:20 Camilla Colletts forlagsbind og det norske litterære felt. Kamilla Aslaksen, stipendiat ved OsloMet – storbyuniversitetet. 11:20-12:05 Lunsjpause Skandinavisk bokmarked 12:05-12:35 Om skandinavistiske impulser og ønsket om et skandinavisk bokmarked. Tor Ivar Hansen, stipendiat i historie, NTNU 12:35-13:05 Nasjonaliseringa av norsk litteratur: biografi, bibliografi og bokmål. Narve Fulsås, professor ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT. 13:05-13:35 «Hjemkjøpet» av Gyldendal og «de fire store» i 1925. Jon Haarberg, professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, UiO. 13:35-13:50 Kaffepause Lærebøker og folkeopplysning 13:50-14:20 Menige mans humaniora – Läsebok för folkskolan i en nordisk 1800-talskontext. Henrik Edgren, universitetslektor för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet. 14:20-14:50 Nye perspektiver på resepsjonen av P. A. Jensens lesebok. Merethe Roos, professor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, HSN. 14:50-15:20 Med barn som målgruppe. Nordahl Rolfsen - redaktør og formidler. Anne Kristin Lande, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket. 15:20 Avslutning
Nasjonalbiblioteket
24.05.2018 07:00:00
View

Norske utvandrere i USA. Seminar om digitale metoder i migrasjonsforskning
Hva betød lokal tilhørighet og opprinnelsessted for norske innvandrere i USA? Hvordan kan digitale forskningsmetoder bidra med ny innsikt om disse innvandrernes identitet? Kan bruk av for eksempel Jupyter Notebook gjøre det enklere for forskere å komme opp med en egen fortelling om sine funn? I dette åpne seminaret demonstreres mulighetene for å kombinere statistiske data samt geo- og tekstdata for å studere norsk-amerikansk migrasjon. Med forskningsbibliotekarene Jana Sverdljuk, Lars G. Johnsen og dr.art. i etniske studier og migrasjonshistorie, Terje Joranger.
Nasjonalbiblioteket
19.10.2018 08:00:00
View

Om «de andre» i arkivene. Fagseminar
I private arkiver dokumenterer vi oss selv. En del av dette er også omtale av andre mennesker og tiden vi lever i. Men noen grupper finnes det mye mer om enn av. Hvem er dette? Og hvordan snakker vi om dem? Forsker Lill-Ann Körber tar for seg en norsk embetsmanns beskrivelse av slaver i en dansk-norsk koloni, mens forskningsbibliotekar Johanne Ostad ser på brevene om og av den første døvblinde personen som lærte å snakke, Ragnhild Kåta. Historiker Lars Lien avslutter med omtalen av jøder i norsk presse i årene 1905–1925. Seminaret er en en del av serien «Språk i arkiva», der forskere bruker arkivmateriale for å forstå mer om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
30.10.2018 12:00:00
View

Saman om lesing. Haakon Nyhus-seminaret 2018
Med Haakon Nyhuus-seminaret 2018 ynskjer Nasjonalbiblioteket saman med Sogn og Fjordane fylkesbibliotek å synleggjere utviklingsarbeidet som skjer i samarbeid mellom folkebibliotek og skule. Ulike prosjekt vert presenterte for å dele kunnskap og for å vise kva utfordringar og moglegheiter som finst. Lesing står sentralt, og erfaringskonferansen vil slik også vere ei førebuing til Bokåret 2019. Deltaking på seminaret er gratis, lunsj inkludert. Arr: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek i samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
29.11.2018 09:00:00
View

Seminar om EUs automatiske oversettelsestjeneste eTranslation
Flerspråklighet er en kjerneverdi for Europa, men skaper også barrierer i en verden hvor stadig mer informasjon utveksles over landegrenser. Automatisk oversettelse kan bidra til å overvinne disse barrierene og muliggjøre et virkelig flerspråklig Europa. Norge deltar i den digitale delen av EUs infrastrukturprogram Connecting Europe Facility. Et av tilbudene i programmet er eTranslation, som kan brukes av offentlig administrasjon i EØS-området. Seminaret viser hvordan eTranslation kan brukes i daglig arbeid, og diskuterer hvordan offentlige virksomheter i Norge kan styrke det norske språkets funksjonalitet i eTranslation ved å dele språkdata. Seminaret foregår på norsk og engelsk. For mer informasjon og påmelding, se: lr-coordination.eu/no/l2norway Arr: European Language Resource Coordination (ELRC) og Nasjonalbiblioteket.
Nasjonalbiblioteket
20.11.2018 09:00:00
View

Steffens ukjente side. Bjørn Pedersen om Henrich Steffens som kjemiker og mineralog
Arrangement tirsdag 5. juni kl. 13.00 Den norskfødte filosofen Henrich Steffens (1773–1845) spilte en fremtredende rolle i Europas intellektuelle liv i første halvdel av 1800-tallet. Han er i dag først og fremst kjent som naturfilosof og samfunnsdebattant, men sitt akademiske virke startet han som naturforsker. Gjennom hele karrieren underviste han i mineralogi, og som ung mann var han en av de første som presenterte den revolusjonerende «nye franske kemi» for et skandinavisk publikum. Professor emeritus i kjemi, Bjørn Pedersen, har sett nærmere på Steffens virksomhet som kjemiker og mineralog, en virksomhet som i dag er mindre kjent.
Nasjonalbiblioteket
05.06.2018 11:00:00
View

Veien til istiden. Geir Hestmark om Jens Esmarks forskning
Arrangement tirsdag 15. mai kl. 13.00 I april 1824 presenterte Jens Esmark (1763–1839) en banebrytende geovitenskapelig artikkel. Her la han frem bevis på at Nord-Europa en gang var blitt dekket av isbreer, og at det var disse som hadde gravd ut både daler og fjorder. Inntil nylig har omstendighetene rundt oppdagelsen hans vært noe av et mysterium. I dagens foredrag vil Geir Hestmark, med utgangspunkt i sin kritikerroste biografi om Jens Esmark, Istidens oppdager, fortelle om hva som muliggjorde den store oppdagelsen. Hestmark er professor ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.
Nasjonalbiblioteket
15.05.2018 11:00:00
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry