Med litteraturen som døråpner – veien videre for språkkafeer

Per Thomas Andersen, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, vil nakke om hvorfor vi skal lese litteratur. Vi vil få eksempler fra Bergen offentlige bibliotek og Tøyen bibliotek om hvordan de driver sine språkkaféer. Veronica Salinas har brukt litteratur som en ressurs inn i språkkafeer i mange år. Nå har hun skrevet et hefte om fordelen med å bruke litteratur og konkrete tips til hvordan du som arrangør kan bruke bøker for å få i gang en god samtale. Ettermiddagen er viet Kjersti Børsum, som er religions- og samfunnsviter og daglig leder av veiledningstjenesten Inspirert AS. Hun vil lede oss gjennom sin presentasjon om flerkulturell kommunikasjon i praksis: Er det sant at litteratur forebygger mismot, magevondt og forvirring når man er i en sårbar livssituasjon? Er biblioteket egentlig en forkledd helsestasjon? Har bibliotekarene en nøkkelrolle i integreringsarbeidet og bør de derfor veies på gullvekt? 09.30 – 10.00: Hvorfor lese litteratur? Foredrag av Per Thomas Andersen, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo 10.00 – 10.20: Frivillig Norge Hvordan kan bibliotekene samarbeide med organisasjonene for å bidra til å gjøre frivilligheten mer tilgjengelig for de som ellers ikke blir spurt? Nancy Herz fra Frivillig.no kommer for å snakke om viktigheten av å spørre alle! 10.20 – 10.40: «Jeg elsker språkkafé!» – Erfaringer fra arbeid med språkkaféer på Bergen Offentlige Bibliotek Lillann Kvalheim Bue – fagkonsulent/bibliotekar Leikny Hovda- prosjektkoordinator/formidler 10.40 – 11.00: Språkkafeer på Tøyen – erfaringer og muligheter v/ Silje Bjerke Deichman Tøyen har lang erfaring med språkkafé, og har i dag tre ulike språkkafeer på biblioteket. Hva har vært viktig for å få språkkafeene til å fungere, og hva er de største utfordringene? Hvilke varianter av språkkafé har vært prøvd, og hvordan tenker vi konseptet språkkafé kan utvikles videre? 11.00 – 11.10: Pause 11.10 – 11.50: Å møtes gjennom litteratur (prosjekt i regi av Leser søker bok) v/Veronica Salinas Litteraturen har en egen evne til å vekke tanker, minner og engasjement hos mennesker på tvers av språk, kultur, alder og referanser. Veronica Salinas (rådgiver i Leser søker bok) har brukt litteratur som en ressurs inn i språkkafeer i mange år. Nå har hun skrevet et hefte om fordelen med å bruke litteratur og konkrete tips til hvordan du som arrangør kan bruke bøker for å få i gang en god samtale. Møt Veronica i samtale med Hanna Bovim Bugge. I samarbeid med Leser søker bok.