Nytenkning og utvikling i bibliotekene – nettseminar om søknadsskriving, prosjekt- og utviklingsarbeid

Vil du og ditt bibliotek være med å utvikle biblioteksektoren videre? Har dere en idé om bibliotekfaglig nytenking, samarbeid og utprøving av nye metoder? Bli med på nettseminaret om hvordan søke midler til utviklingsprosjekter i 2021. Onsdag 20. januar kl. 10.00-11.00 møter du rådgivere fra Nasjonalbiblioteket som vil vise hvordan du går fram for å søke midler. De vil gi deg gode råd for søknaden og for prosjektarbeid generelt. Du kan også stille spørsmål som blir besvart underveis i seminaret. Spesialbibliotekar Vanja Øyrås, Viken fylkesbibliotek, kommer og vil dele sine erfaringer med prosjektarbeid i utviklingsprosjekter. Medvirkende seniorrådgivere: Arne Gundersen, Tordis Holm Kverndokk, Hilde Ljødal og avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand