«Reformasjonen uten folk». Boklansering

St. Olav forlag inviterer til Oslo-lansering av Henning Laugeruds bok «Reformasjon uten folk – det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid». Øyunn Groven Myhren regnes blant Norges beste folkemusikere og kvedere og som landets kanskje fremste Draumkvedet-sanger. Henning Laugerud er førsteamanuensis i kunsthistorie med faglig tyngdepunkt innen områdene europeisk middelalder samt 1500- og 1600-tallets europeiske kultur- og idéhistorie. Kristin B. Aavitsland er kunsthistoriker og professor ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Henrik Von Achen er professor i kunsthistorie og fagdirektør ved Universitetsmuseet i Bergen. Joar Haga er førsteamanuensis i kirkehistorie ved Vid vitenskapelige høgskole i Stavanger og reformasjonsforsker. Øystein Rian er historiker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Reformasjonen ble i Norge gjennomført som et kongelig dansk pålegg i 1536/-37. Fra da av skulle staten og dens borgere i det dansk-norske dobbeltmonarki bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Trosskiftet hang sammen med tap av nasjonal selvstendighet og kom som en omveltning uten forankring hverken i det folkelige eller i det nasjonale. Det var først fra 1537 at reformasjonsarbeidet startet, og dette var en lang prosess som kanskje ikke ble avsluttet før på 1800-tallet. Religionsskiftet dikterte et brudd med de religiøse og kultu­relle praksiser og forestillinger som gjennom mer enn fem århundrer var blitt en innleiret del av folkets virkelighetsforståelse. Disse lot seg ikke uten videre utrydde. De hadde et langt etterliv hos befolkningen, men ble av den nye kulturelle og religiøse eliten omfortolket og utdefinert som overtro og trolldom. Motstanden mot reformasjonens innføring var både et grasrot­fenomen og et nasjonalt og kirkelig prosjekt ledet av Norges siste erkebiskop, Olav Engelbrektsson. Senere ble Norge en del av Romas motreformatoriske strategi, alt mens befolkningen i mangt og meget fortsatte å praktisere sin tro på «gamle­måten». Arrangør: St. Olav forlag