Indieforfatterseminar. Fagdag for uavhengige forfattere og skribenter

Hvor kan man som forfatter søke støtte til sitt bokprosjekt? Hvordan blir man en synlig forfatter? Hvor mye bryr forfattere seg egentlig om rettigheter og økonomi? Og hvordan bedømmer man hvor god en tekst er? Linda Cecilie Furulund fra Kunstgjødsel snakker om finansiering og støtteordninger, Anniken Fjelberg fra Superblaise snakker om personlig merkevarebygging, og Jørgen Moltubak snakker om redaksjonell kvalitet i bokutgivelser. I tillegg blir det en panelsamtale med vekt på problemstillinger knyttet til det å være forlagsforfatter kontra det å skulle stå på egne ben, med Arne Berggren, Myriam Bjerkli, Linn Tesli og Ann Hilde Bolstad. Samtalen ledes av Per Sundnes. Underholdningsinnslag ved Vegard Svingen og Øyvind Pedersen. Etter den faglige biten blir det mulighet for sosialt samvær. Arr: BoldBooks