Bokgildet 2020

Bokgildet er et litteraturseminar som løfter fram ny litteratur for voksne innen alle sjangre. Velkommen til litterært påfyll og kollegialt samvær. Målgruppe for seminaret er bibliotekansatte, lærere og andre som jobber med litteraturformidling til voksne.