Landskonferanse foto 2020 – Historiske utfordringer

Arrangementet er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Preus museum. På årets landskonferanse vil vi fokusere på dagsaktuelle utfordringer når det gjelder presentasjon og formidling av historisk fotomateriale i ABM-institusjonene. Vi vil blant annet se nærmere på de store kartleggingsprosjektene fra slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet og videre på hvordan vi i dag kan eller bør oppdatere og vitalisere formidlingen av fotografier i samlingene og arkivene våre som viser urfolk. I vår norske kontekst står det samiske sentralt i denne tematikken.