Digitalisering og begrepsarbeid: nordiske perspektiv

Språkrådet og Nordterm, i samarbeid med Difis faglig arena for informasjonsforvaltning, inviterer til seminar. På dette seminaret ønsker vi å belyse hvordan de nordiske landene arbeider med digitalisering og begreper. Formålet med seminaret er å bidra til erfaringsutveksling og eventuelt samarbeid mellom de nordiske landene. Spørsmål som vil bli tatt opp på seminaret: -Finnes det strategier for digitalisering og informasjonsforvaltning i de nordiske landene, og hvilke konsekvenser har i så fall disse strategiene for begrepsarbeidet på nasjonalt nivå? -Hvordan organiseres og styres begrepsarbeidet (på nasjonalt nivå eller på sektornivå) i de nordiske landene? Målgruppa for seminaret er terminologer, informasjonsforvaltere, informasjonsarkitekter og andre som arbeider med terminologi og begreper i offentlig og privat sektor i de nordiske landene.