Kulturrikets tilstand. Regionalisering av kulturpolitikken

Arrangør: Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge Hva skjer når de nye regionene får et større ansvar for kulturpolitikken? Og er det egentlig noen stor forskjell mellom en nasjonal og en regional kulturpolitikk? Kulturrikets tilstand 2018 handler om disse høyst aktuelle spørsmålene. Til konferansen kommer en rekke nøkkelpersoner på området, blant andre medlem av ekspertutvalget for regionreformen, Jon P. Knudsen, og direktør for Kulturrådet, Kristin Danielsen.