Det internasjonale gjennombruddet. Om Norge og islam, innvandring og humanitært arbeid

Arrangør: Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO Terje Tvedts siste bok har slått ned i norsk offentlighet med uvanlig stor kraft. Tvedt argumenterer for at innvandring og internasjonalisering de siste 50 årene har endret det norske samfunnet på en radikal og gjennomgripende måte. Denne kvelden skal handle om debattene som Tvedts bok har skapt, særlig rundt islam i Norge, innvandring, Norge som humanitær stormakt og de mulige sammenhengene mellom disse temaene. Terje Tvedt møter professor i sosiologi Grete Brochmann, førsteamanuensis i historie Sunniva Engh og journalist og forsker Arnfinn Midtbøen. Samtalen ledes av Andreas C. Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen.