Vegen til røynda? Bjørn Vatne, Lyra Koli og Audun Lindholm

Er oppsvinget vi ser av science fiction-innslag på den litterære arenaen, fyrst og fremst ei diagnose på samtida? Har røynda blitt for kompleks til at ho kan formidlast innanfor realismen sine rammer? Bjørn Vatne sin roman Nullingen av Paul Abel og Lyra Koli sin Allting växer er to av romanane frå det siste året som beveger seg inn mot den fantastiske litteraturen sine tradisjonar. No møter dei Vagant sin redaktør Audun Lindholm til samtale om skandinaviske framtidsforteljingar.