125 år med fysioterapi i Norge

Fra sykegymnast til fysioterapeut Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet kan strømmes på nb.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum. De første fysioterapeutene i Norge ble kalt sykegymnaster. I dette seminaret beskriver historiker Anders Ottosson hvordan sykegymnast i Sverige utviklet seg fra et høystatusyrke for menn til et lavtlønnsyrke for kvinner. Fysioterapeutene Toril B. Buene og Lisbeth Hårstad forteller om utdanningen av fysioterapeuter og deres samarbeid med legene. Instituttleder Hege Bentzen tar for seg dagens og fremtidens utfordringer for fysioterapeutene.