Skolebibliotekseminar 2018. Om lesing og kildekritikk i videregående skole

Arrangør: Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er et viktig pedagogisk verktøy i skolen. Skolebibliotekseminaret er rettet mot skoleledere, lærere, skolebibliotekarer og andre interesserte. Her møter man utdanningsforskere, pedagoger, formidlere og bibliotekarer som inspirer til høy kvalitet.