Musikk og helse

Musikk brukes i behandling av flere sykdommer, slik som demens og Parkinsons sykdom, ved opptrening etter hjerneslag og som terapi ved psykiske lidelser. Musikkterapi er godt etablert som et eget fag. Musikkterapeuter jobber blant annet innenfor barnehage, skole, psykiatri, rusbehandling, sykehjem og kriminalomsorg. I dette seminaret skal vi belyse sammenhengen mellom musikk og helse. Fire fremragende formidlere vil gi oss innblikk i musikkens fascinerende kraft. Arrangør: Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum