Gudsåpenbaringer og visjoner

«Esekiels bok» og Jerusalem Gudsåpenbaringer og visjoner fremstår som vinduer der en annen dimensjon griper inn i vår egen. I Esekiels visjoner åpenbarer Gud seg i all sin herlighet og refser Israel og varsler om Jerusalems fall. I Selma Lagerlöfs bok Jerusalem fra 1901–1902 sporer religiøse visjoner til handling og et sterkt ønske om å bidra til å opprette en utopi på jord. Terje Stordalen, som er professor i teologi ved Universitetet i Oslo, og religionsviter Ragnhild Zorgati ved Universitetet i Oslo presenterer tekstene og samtaler om hvordan gudsåpenbaringer og visjoner er blitt oppfattet før og nå, og om de kan være handlingsdrivende.