Om det å bli gammel.

Arrangør: Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum www.helsehistorie.no Vi har lenge snakket om eldrebølgen som en trussel. Er både arbeidsliv og velferd på spill? Vi blir eldre og stadig flere eldre. Seniorforsker Astri Syse fra Statistisk sentralbyrå gir oss oversikten over dagens og fremtidens gamle. Hvilke tall forholder vi oss til? Professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller, og spesialist i allmennmedisin, Elisabeth Swensen, diskuterer aldring og helse, og psykolog Sissel Gran snakker om den enkeltes opplevelse av aldring.