Å møte pandemier

Pandemien har satt søkelys på samfunnets sårbarhet når pandemiene rammer. Dette er noen av spørsmålene vi må få svar på: Folkeopplysning er avgjørende for å stå rustet mot trusselen fra pandemier – hvordan formidler vi kunnskap? Vaksiner er blant våre viktigste våpen i kampen mot mikrobene, men utviklingen av dem er avhengig av tett kobling mellom mennesker og dyr – og er skillene så tydelige som man kunne tro? I mange tiår har forskere etterlyst beredskapsplaner mot pandemier – hvorfor måtte det en global krise til for å vise hvor avmektige og dårlig forberedt vi har vært? Arrangør: Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum (Helsehistorisk forum) Seminaret er gratis og krever ingen påmelding. Det vil også bli strømmet. Bildet som blir brukt viser frivillige i Monrovia, Liberia under ebolapandemien i 2014. Foto: Morgana Wingard/UNDP (CC BY-NC-ND 2.0) Program: 13.00: Velkommen. Inger Taasen, møteleder 13.05: Veiing, vaksinering og veiledning. Nina Misvær, førstelektor ved OsloMet 13.35: Vaksiner- en mangfold historie om mennesker og dyr. Tone Druglitrø, forsker ved Universitetet i Oslo 14.05: Pause 14.15: Beredskap mot pandemier – hvorfor prioriterer vi ikke det? Svenn-Erik Mamelund, professor ved OsloMet i samtale med professor Ole Georg Moseng 14.45: Refleksjon og sluttkommentar. Paneldebatt med innlederne.