Brevskriver og samfunnsdebattant. Om Kitty L. Kielland som skribent

Som kunstner er hun godt kjent, men her er det skribenten som er i sentrum. Nasjonalbiblioteket lanserer nå i samarbeid med Stavanger kunstmuseum tre kildeutgaver av Kitty L. Kiellands brev: til vennen Arne Garborg, kunstnerkollega Eilif Peterssen og søsteren Dagmar Skavlan. Forskningsbibliotekar Anne Melgård presenterer utgavene. Kurator ved MUST Stavanger kunstmuseum Inger M.L. Gudmundson snakker om hvordan brev ble brukt i fjorårets storstilte utstilling av Kitty L. Kiellands verk. Sofie Steensnæs Engedal (UiO) analyserer Kiellands selvframstilling i brevene. Marte Petrine Fjordholm (UiO) tar for seg Kitty L. Kielland som samfunnsdebattant.