Seminar om begrepskoordinering

Er begreper viktige for prosjektene dine eller for virksomheten din? Ønsker du å gjenbruke begreper, kanskje samkjøre og harmonisere dem med andre? Gevinstene er uansett mange. I dette seminaret vil vi høre om erfaringer om hvordan prosjekter og etater konkret har gått fram når begreper samordnes i prosjekter, innad i etater, på tvers av etater og til slutt mellom internasjonalt.