Framtida er no! Digital humaniora ved Nasjonalbiblioteket

Informasjonsteori og korpusanalyse gjev oss moglegheiter til å bruke kvantitative metodar i konstruksjon av clustre og nettverk av ord. Slike data gjev nye måtar å sjå på språk og samanhengar mellom språk og røynd. Kva betyr det at ord grupperer seg saman i clustre, kva betyr det at frekvensen av eit ord endrar seg, og kva fortel det oss om verda rundt? Seminaret er tileigna case-studiar av sambandet mellom språk, samfunn og natur, sett gjennom biblioteket sine digitale bøker og aviser. Program 11:00 – Velkommen ved avdelingsdirektør Hege Høsøien og ordstyrer Siv Frøydis Berg, forskningsbibliotekar 11:10 – Lars G B Johnsen Tilgang til NB-digital for forskning 11:30 – Helene Uri Så enkelt at selv mor … Om NB N-gram som verktøy for å finne ut mer om kvinner, menn og språk 12:00 – Anders Skare Malvik Om medieteknologier og subjektiviteter i den digitaliserte 1800-tallslitteraturen 12:30 Pause 13:00 – Heidi Karlsen Kvinnens “plass” i samfunnet ca. 1830-1880 — diskursanalyse med Bokhylla 13:30 – Espen Ytreberg Hva kan dataassisterte søk si oss om det som har skjedd med norsk offentlig tale om helse og sykdom siden krigen? 14:00 – Trond Haugen Sexmining. Litterære samleier i Norge 1950–1969 14:30 – Slutt